SENSODETECT: HAR EJ NÅTT AMBITION POS KASSAFLÖDE 2016 (NY)

(Tillägg: från stycke tre)

STOCKHOLM (Direkt) Sensodetects nuvarande ledning konstaterar att bolaget inte kunnat uppnå den tidigare ledningens ambition om att nå positivt kassaflöde 2016.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I det förändringsarbete som nu genomförs av den nya ledningen efter omfattande analys har bland annat större fokus lagts på kostnadskontroll.

Bolagets "burn-rate" upplevdes som hög, denna är nu under kontroll, uppger bolaget.

Förändringarna kommer att få fullt genomslag i resultaträkningen först under det första kvartalet 2017. Samtidigt har patent gått in i nationell fas vilket inneburit engångskostnader för översättningar och nationella inlämningskostnader.