SCB: lägre inflationstakt i januari

STOCKHOLM (Direkt) Konsumentpriserna sjönk 0,7 procent i januari jämfört med föregående månad, enligt SCB. KPI-inflationen var +1,4 procent.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytikerna att konsumentpriserna skulle ha sjunkit med 0,7 procent på månadsbasis och stigit med 1,4 procent jämfört med samma månad 2016.

Riksbankens prognosbana, som publicerades den 15 februari, pekade mot en KPI-inflation på 1,5 procent i januari.

Vid varje årsskifte får dessutom alla varor och tjänster en ny uppdaterad vikt i varukorgen. Den sammantagna effekten från en ändrad sammansättning av varukorgen och nya vikter benämns som korgeffekten. I januari 2017 bidrog korgeffekten med -0,1 procentenhet till månadsförändringen i KPI, vilket är nära ett historiskt genomsnitt.

Förutom korgeffekten bidrog säsongsnormala prissänkningar med -1,1 procentenheter till månadsförändringen sammantaget. Därav bidrog lägre priser på kläder och skor med -0,6 procentenheter, prisnedgångar på utrikes flyg med -0,2 procentenheter samtidigt som lägre priser på paketresor, logi samt inventarier och hushållsvaror bidrog med 0,1 procentenhet vardera.

Dessa nedgångar motverkades av prishöjningar på lokaltrafik, livsmedel och alkoholfria drycker, egnahemskostnader, el och bränsle samt drivmedel som vardera bidrog uppåt med 0,1 procentenhet.

KPIF (KPI med fast ränta) sjönk 0,7 procent i januari jämfört med föregående månad och KPIF-inflationen var 1,6 procent.

Väntat enligt SME Direkts prognosenkät var en KPIF-inflation på 1,7 procent. Riksbankens prognosbana pekade mot en KPIF-inflation på 1,7 procent.

KPIF-inflationen exklusive energi var 1,2 procent. Riksbankens prognosbana pekade mot en KPIF-inflation exklusive energi på 1,3 procent. I december var denna inflationstakt 1,3 procent.