SCB: lägre inflation än väntat i september, men över målet

STOCKHOLM (Direkt) Konsumentpriserna steg 0,1 procent i september jämfört med föregående månad, enligt SCB. KPI-inflationen var 2,1 procent.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytikerna att KPI skulle ha stigit med 0,4 procent på månadsbasis och stigit med 2,3 procent jämfört med samma månad 2016. I augusti var KPI-inflationen 2,1 procent.

KPIF (KPI med fast ränta) steg 0,2 procent i september jämfört med föregående månad, och steg 2,3 procent jämfört med samma månad 2016.

Väntat enligt SME Direkts prognosenkät var +0,4 procent respektive +2,5 procent. I augusti var KPIF-inflationen 2,3 procent.

Riksbankens prognosbana, som publicerades den 7 september, pekade mot en KPI-inflation på 2,3 procent och KPIF-inflation på 2,4 procent i september.

KPIF-inflationen exklusive energi var 1,9 procent i september, jämfört med 2,0 procent i augusti. Riksbankens prognosbana pekade mot 2,2 procent i september.

SCB skriver att till månadsförändringen för KPI bidrog högre priser på kläder (5,0 procent) med 0,2 procentenheter. Högre priser på el och bränsle (1,8 procent) samt restauranger och logi (0,8 procent) påverkade KPI uppåt med ytterligare 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades av prissänkningar på livsmedel (-0,4 procent), transporttjänster (-2,0 procent) och rekreation och kultur (-1,0 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet vardera.