Ratos: lägre utdelning än väntat för 2016, aktien faller

STOCKHOLM (Direkt) Investmentbolaget Ratos föreslår en utdelning om 2:00 kronor per aktie för helåret 2016 (3:25). Analytikerna väntade sig i snitt en utdelning om 2:50 kronor per aktie, enligt SME Direkt.

Bolaget redovisar ett resultat efter skatt på 1.277 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (-632). Resultatet per aktie uppgick till 3:95 kronor (-2:05).

Resultatet före skatt uppgick till 1.330 miljoner kronor (-529).

Ratosaktien var ned drygt 7 procent på fredagsförmiddagens Stockholmsbörs.

För fjärde kvartalet 2016 visar portföljen en omsättningstillväxt om 20 procent, men ett försvagat operativt ebita-resultat om -7 procent justerat för Ratos ägarandel, konstaterar Magnus Agervald i rapporten.

"Utvecklingen i bolagsportföljen som helhet når inte upp till våra ambitioner, och vi intensifierar arbetet tillsammans med våra bolag och deras företagsledningar och styrelser för att vända detta. I tillägg så gör vi en översyn av Ratos strategi", skriver han vidare i rapporten.

Ratos skrev ned sitt bokförda värde på GS Hydro, verksamt inom icke-svetsade rörsystem, med 160 miljoner kronor till noll kronor under det fjärde kvartalet.

Bolagets omsättning sjönk till 93,7 från 126 miljoner euro under 2016 jämfört med 2015, och det operativa ebita-resultatet sjönk till minus 10,8 från plus 2,8 miljoner euro.

"Mycket svag utveckling och efterfrågan inom både offshoresegmentet och det landbaserade segmentet under 2016. Resultatet påverkas kraftigt negativt av låg volym, prispress och ökade kostnader i enskilda projekt", skriver Ratos om innehavet.

Ratos skrev under kvartalet även ned sitt innehav i AH Industries, som såldes enligt ett pressmeddelande den 22 december, med 43 miljoner kronor. Vid avyttringen meddelade Ratos att en nedskrivning skulle tas, utan att ange belopp.

Ratos gjorde tidigare under 2016 en nedskrivning av AH Industries på 92 miljoner kronor, mot bakgrund av "fortsatt svag konjunktur i cement- och mineralindustrin och hög konkurrens inom vindkraftsegmentet". Efter den nedskrivningen uppgick det redovisade värdet för AH Industries till 37 miljoner kronor, per den sista september 2016.