Ratos: ambition lägga fram ny strategi före sommaren

STOCKHOLM (Direkt) Ratos ambition är att presentera en strategiuppdatering före sommaren.

Det säger vd Magnus Agervald till Nyhetsbyrån Direkt på fredagen, utan att vilja gå in på omfattningen av förändringen eller vilka delar av strategin som kan beröras.

Vad uppfattar du som kärnan i Ratos nuvarande strategi?

"Vi är ett investeringsbolag som förvärvar, utvecklar och sedan ibland säljer bolag. Det är det vi ska vara duktiga på."

Anser du att den strategin fungerar?

"Tittar vi på utvecklingen i år är vi inte nöjda med utvecklingen i bolagen, men ser man över tid har Ratos skapat väldigt stora värden. Men tittar man på årets utveckling av det operativa rörelseresultatet har den inte varit tillräckligt bra, eftersom rörelseresultatet gått ned när portföljen växer omsättningen."

Mätt i siffror steg omsättningen 13 procent under 2016 medan det operativa ebita-resultatet minskade 2 procent justerat för Ratos ägarandel.

Under det fjärde kvartalet förstärktes detta mönster, och på bolagsnivå var utvecklingen med högre omsättning men lägre marginal i oljeservicebolaget Aibel mest tydlig. Där steg omsättningen från 7,7 till 10,9 miljarder kronor under 2016, men rörelseresultatet minskade från 480 till 314 miljoner kronor. Marginalminskningen, från 6,2 till 2,9 procent, "är en effekt av den svaga marknadsutvecklingen", enligt Ratos-rapportens Aibelavsnitt.

Är det något fel på strategin i Ratos när omsättningen stiger men marginalerna minskar, eller har det att göra med omgivande marknadsfaktorer?

"Det är väldigt sällan som det är en sak som orsakar att det går lite sämre och att strategin kan ändras som en 'silver bullet' så att allt förändras till det bättre - det är ofta flera bidragande orsaker."

Magnus Agervald avstår från att, i stil med hur Ratos gjorde för ett år sedan, lämna helårsutsikter för portföljbolagens utveckling i form av det operationella rörelseresultatet 2017 (detta spåddes 2016 bli högre än 2015, en prognos som sedermera fick revideras ned till "lägre").

"Nej, det vill jag inte göra, och kommer inte att göra. Det vi gör är att satsa på ett antal områden på att driva tillväxt i ett antal bolag och arbeta med omstrukturering i andra bolag", säger han, och fortsätter:

"Vi vill inte uttala oss om vad vi tror om framtiden. Tittar vi på vad som händer i världen är det en ganska osäker omvärld politiskt", säger han och menar att det är svårt att förutspå vilka ekonomiska konsekvenser exempelvis utvecklingen i USA och Storbritannien och det förestående franska valet får.

Fjolåret var Ratos mest intensiva transaktionsår någonsin, med fem förvärv, fyra avyttringar och en börsnotering.

"Att tro att 2017 ska vara lika intensivt, det är kanske lite att ta i, men vi får se", säger Magnus Agervald om vad som kan tänkas hända i år. Han påpekar dock att Ratos är ett investeringsbolag, som exempelvis ständigt tittar på bolag och vad som behöver göras i portföljen.

Organisatoriskt tror han att de största greppen nu är tagna, efter att bolaget gått från 50 till 35 anställda på ett år.

"Givet vad vi gjort har väldigt mycket skett, men exakt hur det spelar ut och vad som händer - det får vi se. Men jag tror inte det är mycket mer."

De nästan exakt tre månader som passerat sedan han tillträdde som vd den 14 november har varit hektiska:

"Det har varit en intensiv och väldigt rolig tid. Ratos är ett stort och roligt bolag att jobba med, med många intressanta portföljbolag som jag har satt mig in i. Det har varit väldigt kul", säger han.

Förväntningarna han hade när han tackade ja till vd-jobbet har på det stora hela motsvarats, med vissa både positiva och negativa överraskningar.

"Så är det ju alltid", säger han utan att vilja nämna något exempel.

Vad anser du behöver göras för att få Ratos på rätt köl igen?

"Vi har påbörjat och jobbar med ett antal olika saker, som jag kommer att komma tillbaka till när strategiuppdateringen presenteras. Det är ingen enskild enkel åtgärd som gör att allt hamnar på rätt köl, utan ett antal saker som krävs."

Hur strategiuppdateringen kommer att presenteras, exempelvis i samband med en kapitalmarknadsdag eller i en kvartalsrapport, är ännu inte bestämt säger han vidare.

Ratos utdelningssänkning från 3:25 till 2 kronor jämnt är en konsekvens av att helårsresultatet 2016 blev negativt, minus 1:79 kronor per aktie, säger Magnus Agervald.

"Utdelningspolicyn säger att utdelningen ska reflektera resultatet i Ratos, och på helåret gör vi ett negativt resultat", säger han.

I policyn står även att en jämn utdelning eftersträvas, något som i fjol tycktes få vara ledstjärna eftersom utdelningen då förblev oförändrad på 3:25 kronor trots att resultatet per aktie då var väsentligt lägre än så, 1:29 kronor per aktie och Ratos historiskt sett har delat ut halva vinsten - något som nämns i anslutning till utdelningspolicyn.

"De senaste åren har vi delat ut mycket mer än så", påpekar Magnus Agervald apropå 50-procentshistoriken, "och delar man ut mer än årsvinsten över lång tid är det klart att det kommer att erodera kapitalet", säger han, utan att vilja uttala sig om styrelsen var enig om utdelningsförslaget eller motivera varför just 2 kronor valts.

Ratos-aktien var ned 7,9 procent efter en dryg timmes handel på fredagen.