POLITIK: LO/SSU VILL HA VÄLFÄRDSGARANTI, MER SKATT PÅ KAPITAL

STOCKHOLM (Direkt) Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, och LO kräver gemensamt en välfärdsgaranti för att trygga den kommunala välfärden under kommande mandatperiod. Dessutom vill de se en skattereform med mer betoning på beskattning av kapital.

Det skriver SSU i ett pressmeddelande på fredagen.

Under kommande mandatperiod 2018-2022 vill de att regeringen lägger 70 miljarder kronor på en väldfärdsgaranti som ska garantera att inga kommuner tvingas till nedskärningar i sin välfärd eller att höja kommunalskatten när den egna ekonomin försämras.

Dessutom vill LO och SSU reformera skattesystemet för ökad jämlikhet, där kapital ska beskattas mer än förvärvsarbete, i förhållande till hur det är i dag.