MULTIQ: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 1,5 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Direkt) Bildskärmsleverantören Multiq redovisar ett resultat efter skatt på 1,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (-2,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:01 kronor (-0:02).

Brutomarginalen blev 45,5 procent (43,6).

Nettoomsättningen uppgick till 37,2 miljoner kronor (34,5).