Kina: detaljhandel, investeringar svagare än väntat i augusti

STOCKHOLM (Direkt) Detaljhandeln i Kina ökade med 10,1 procent under augusti, jämfört med motsvarande månad föregående år.

Det rapporterar Kinas nationella statistikmyndighet, NBS, enligt Bloomberg News.

Analytikerna hade väntat sig en uppgång med 10,5 procent, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Under perioden januari till augusti ökade detaljhandeln med 10,4 procent, jämfört med motsvarande period föregående år, väntat +10,4 procent.

Även investeringar i fabriker, vägar och andra fasta tillgångar i städer var svagare än väntat och steg endast med 7,8 procent under perioden januari till augusti, jämfört med motsvarande period månad föregående år.

Analytiker hade väntat en ökning med 8,2 procent, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Kinas industriproduktion ökade 6,0 procent under augusti, jämfört med motsvarande månad föregående år, väntat var en ökning med 6,6 procent. Under perioden januari till augusti ökade industriproduktionen med 6,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år, väntat +6,8 procent.

Enligt Kinas statistikbyrå hade vädret hållit tillbaka produktionen.