INSTALCO: ÖVERTILLDELNINGSOPTION HAR UTNYTTJATS BANKER

STOCKHOLM (Direkt) Övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo avseende drygt 2,6 miljoner aktier i installationsbolaget Instalco, framgår av ett pressmeddelande.

I samband med noteringen av bolagets aktier den 11 maj utfärdades en övertilldelningsoption till bankerna SEB och Carnegie, som var "joint bookrunners", att förvärva upp till 2.639.761 befintliga aktier i Instalco. Denna har nu utnyttjats.