ICA: SÄLJER FASTIGHETER TILL SECOR, REAVINST CA 150 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) Ica Fastigheter säljer tolv butiksfastigheter med främst Apotek Hjärtat som hyresgäst till Secore Fastigheter som Ica Fastigheter samäger med Första AP-Fonden.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Reavinsten för hela det avyttrade fastighetsbeståndet uppgår brutto till cirka 300 Mkr. För Ica Fastigheter innebär det netto en reavinst om cirka 150 miljoner kronor som kommer att resultatföras i andra kvartalet 2017.

"Försäljningen ligger i linje med Ica Fastigheters strategi att behålla inflytande över marknadsplatserna samtidigt som kapital frigörs för framtida investeringar", säger Ica Fastigheters vd Lena Boberg.

"Affären ligger också i linje med Secore Fastigheters strategi att långsiktigt äga, utveckla och stärka marknadsplatser där Ica är huvudsaklig hyresgäst", säger Lena Boberg.

Det underliggande fastighetsvärdet är 1,0 miljarder kronor. Tillträde ska ske i juni 2017. Ytan att hyra ut är 38.400 kvadratmeter.

Secore Fastigheter är samägt av Första AP-fonden och ICA Fastigheter. Bolaget förvärvar och äger fastigheter i Sverige med långa hyresavtal där Ica är dominerande hyresgäst. Efter genomfört förvärv äger Secore Fastigheter 25 butiksfastigheter om 93.900 kvadratmeter med ett fastighetsvärde om cirka 2,2 miljarder kronor.