Husqvarna: rapporten överträffade förhandstipsen

STOCKHOLM (Direkt) Husqvarnas rapport för det första kvartalet 2017 överträffade förhandstipsen över hela linjen, inte minst med en organisk försäljningstillväxt på 7 procent i kvartalet. Rörelsevinsten, som steg 22 procent, lyftes av högre volymer och en stark produktmixutveckling.

På Stockholmsbörsen handlades aktien upp ett par procent.

Husqvarnas rörelseresultat blev 1.425 miljoner kronor i det första kvartalet 2017. Enligt SME Direkts sammanställning förväntades ett rörelseresultat på 1.349 miljoner. Omsättningen summerades till 12.746 miljoner kronor. Här var 12.150 miljoner väntat.

Kvartalsresultatet drogs framför allt upp av högre volymer och en stark produktmixutveckling. Förändringar i valutakurser påverkade rörelseresultatet positivt med cirka 100 miljoner kronor, men motverkades delvis av högre råmaterialkostnader.

"Genomförandet av strategierna för lönsam tillväxt i divisionerna Husqvarna, Gardena och Construction fortskrider väl", skriver vd Kai Wärn i rapporten.

Koncernens organiska försäljningstillväxt landade på 7 procent. Division Husqvarnas omsättning steg 17 procent i kvartalet, upp 11 procent valutajusterat. Tillväxten var stark för robotgräsklippare och batteridrivna handhållna produkter i en förbättring som främst är hänförlig till Europa.

Gardena ökade omsättningen 13 procent, upp 9 procent valutajusterat. Enligt bolaget kan den positiva försäljningsutvecklingen främst hänföras till god tillväxt för robotgräsklippare och trädgårdsverktyg liksom fortsatt tillväxt genom geografisk expansion och nya försäljningskanaler. Flera produktlanseringar påverkade också positivt.

Inom divisionen Consumer Brands steg försäljningen med 1 procent, men minskade med 4 procent valutajusterat. Försäljningen ökade i Europa medan den sjönk i Nordamerika, delvis som en konsekvens av att en del återförsäljare förändrade sitt inköpsmönster till just-in-time, vilket resulterat i senare leveranser.

Constructions omsättning ökade med 24 procent (+18% valutajusterat där förvärv bidrog med 9 procent). Efterfrågan var fortsatt hög i Nordamerika, vilket resulterade i god tillväxt. Den stenrelaterade verksamheten var fortsatt svag.