Gabather: siktar på att inleda kliniska studier i höst

STOCKHOLM (Direkt) Bioteknikbolaget Gabather uppger att bolagets mål är att kliniska studier ska kunna inledas under hösten 2017. Under tiden fram till dess väntas resultat ifrån de pågående toxicitetsstudierna.

Det framgår av rapporten.

Resultatet efter skatt i det första kvartalet försämrades till -2,3 miljoner kronor (-1,6) med intäkter på 0,8 miljoner kronor (0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten låg på -2,8 miljoner kronor (-1,1) med likvida medel på 24,4 miljoner kronor (8,0) vid rapportperiodens utgång.

Gabather arbetar med utveckling av nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet.