FRANKRIKE: KPI (DEF) +0,9% I AUGUSTI JMF AUGUSTI 2016

STOCKHOLM (Direkt) Franska konsumentpriser steg 0,5 procent augusti, jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad föregående år steg konsumentpriserna 0,9 procent.

Det visar definitiv statistik från Insee.

Analytiker räknade med att KPI skulle ha stigit 0,5 procent jämfört med föregående månad och ha stigit 0,9 procent i årstakt, enligt Bloomberg News enkät, i linje med preliminära utfall.

I juli sjönk konsumentpriserna 0,3 procent under månaden, och steg 0,7 procent jämfört med motsvarande månad föregående år.

Det EU-harmoniserade konsumentprisindexet, HIKP, steg 0,6 procent i augusti jämfört med föregående månad, och steg 1,0 procent i årstakt. Preliminärt rapporterades en inflationstakt på 1,0 procent. I juli var inflationstakten 0,8 procent.