FED: SER VISSA PROBLEM MED PRISNIVÅMÅL - BRAINARD

STOCKHOLM (Direkt) Fedguvernören Lael Brainard ser vissa risker med prisnivåmål för centralbanker, hon befarar att det blir svårt att kalibrera hur mycket policyn ska tillåta inflationen över målet.

Det sade hon i ett inledande anförande inför en debatt om en rapport från förre Fedchefen Ben Bernanke om ett nytt penningpolitiskt ramverk, rapporterar Bloomberg News.

Lael Brainard sade också att Feds prognosmissar om inflationen riskerar att dämpa den privata sektorns prisförväntningar.