FED: LEDAMÖTERS INFLATIONSORO ÄR "SPÖKHISTORIA" - KASHKARI

STOCKHOLM (Direkt) Fed-ledamöterna röstar för att höja räntor på grund av oro över att inflationen ska accelerera i framtiden.

Det sade Fed-chefen i Minneapolis, Neel Kashkari, på fredagen enligt Bloomberg News.

"Folk oroar sig för att om löner stiger, om företag behöver tävla mot varandra, så får man kanske inte en gradvis lönetillväxt. Helt plötsligt får man kanske en accelererande löneutveckling".

Enligt honom är oron en "spökhistoria", som varken går att bevisa eller motbevisa. I stället har Fed "lyxen" att få vänta med att höja räntor tills det finns tydligare indikationer på tryck för löner och priser.

Neel Kashkari röstar i FOMC i år och avvek från centralbankens beslut att höja styrräntan i mars och juni.