FED: FÖRETAGSSKULDER UTGÖR RISKER PÅ TILLVÄXTMARKNADER - POWELL

STOCKHOLM (Direkt) Företagens skulder står för en måttlig grad av sårbarhet för tillväxtmarknadernas utsikter, men situationen är inte överdrivet oroande. Samtidigt är riskerna påtagliga och bör bevakas, särskilt i Kina.

Det sade Fed-guvernören Jerome Powell i ett förskrivet tal på torsdagen, enligt Bloomberg News.

Han sade att företagens skuldsättning "har förvärrats" på tillväxtmarknader "framförallt i Kina, och marknadens reaktioner, även på små överraskningar, kan vara oförutsägbara och överdrivna".

Det bästa Fed kan göra, enligt Jerome Powell, är att hålla ordning genom fortsatt fokus på de dubbla målen, om maximal uthållig sysselsättning och en inflation på 2 procent.

Han sade vidare att marknadens reaktion på policynormaliseringen hittills ar varit ofarlig, "men betydliga risker för värre scenarion kvarstår".

Jerome Powell sade att marknaden kan vända tvärt och "den oron kan vara särskilt relevant i nuläget, givet den låga volatiliteten och höga tillgångspriser på globala marknader, vilket kan höja sannolikheten för och storleken på en justering".