EU: 10 EUROLÄNDER ENAS OM UNDANTAG FRÅN TOBINSKATTEN

BRYSSEL (Direkt) De tio euroländer som vill införa en finansiell transaktionsskatt (FTT) kommer närmare en överenskommelse genom att utesluta områden för skatten.

De tio har enats om att deras version av den så kallade Tobinkatten inte ska omfatta icke-finansiella företags derivathandel.

Det ska också vara möjligt för deltagande länder att utesluta pensionsfonders handel.

Det uppgav EU-källor för Nyhetsbyrån Direkt på fredagen.

På tisdag morgon, före ekofinmötet för alla EU:s finansministrar, ska finansministrarna från de tio euroländerna hålla ett möte om FTT. Efter två inställda möten i januari och december blir ministermötet i februari nu av.

Dock blir mötet kort och noterar i stort sett framstegen på dessa två punkter som har gjorts på expertnivå. Mötet ska också peka ut vad som ska göras den närmaste tiden av de nationella skatteexperterna.

"Framsteg görs genom att omfattningen av FTT begränsas. Men man ska nog inte tro att enigheten om dessa två punkter betyder att FTT nu är hemma. Det har varit en långdragen process under många år. Arbetet fortsätter", sade en EU-källa.

FTT-förhandlingarna har sett ut att kollapsa flera gånger. Vissa EU-källor säger att försöket att införa en finansiell transaktionsskatt inte kan läggas ned före det franska och tyska valen i april-maj respektive september.

Tyskland har varit pådrivande för att undanta "realekonomin" - derivathandeln för icke-finansiella bolag, som tyska bilföretag.

Möjligheten för varje euroland att undanta sina pensionsfonder har drivits av Belgien.

2012 beslöt elva euroländer att införa en finansiell transaktionsskatt. 2013 lade kommissionen fram ett förslag. Estland har sedan dess lämnat gruppen.

De tio kvarvarande euroländerna är Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Belgien, Österrike, Grekland, Portugal, Slovakien och Slovenien.

Dessa länder har enats om att FTT-skatten ska gälla alla aktietransaktioner.

Skattebasen för derivat ska för optionsliknande derivat baseras på optionspremien. För andra derivat kan nominella belopp eller marknadsvärdet användas som bas.

För att inte fördyra staternas egen upplåning ska man undanta repor, omvända repor och transaktioner för hantering av den offentliga skulden (även för staternas motparter).

För market makers ska skatten kunna sänkas med 20 procent. Det gäller market makers som är kontraktsbundna till en handelsplats för vissa aktier, och oavsett om det gäller egen handel eller market making.