EPISURF MEDICAL: POSITIV UTVECKLING I PATENTÄRENDE

STOCKHOLM (Direkt) Episurf Medical har fått besked om förestående beviljande av sin patentansökan i USA inom området för 3D-baserad bedömning av skador i leder, förutsatt att mindre ändringar görs av inlämnade krav.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Detta förhandsbesked har bolaget fått i intervju med granskaren hos det amerikanska patentverk USPTO.

Vilka ändringar som krävs för ett eventuellt patentbeviljande framgår inte av pressmeddelandet.