EMU: snabbestimat konfidensindikator hushåll steg i maj

BRYSSEL (Direkt) EU-kommissionens snabbestimat för konfidensindikatorn för hushåll i euroområdet steg till -3,3 i maj jämfört med definitiva -3,6 föregående månad.

Snabbestimatet kombinerar tillgängliga data för nuvarande månad med historiska data.

Enligt Bloomberg News prognosenkät låg förväntningarna

för snabbestimatet på -3,0.