ECB: stimulanser behövs fortsatt pga låg inflation - Praet

STOCKHOLM (Direkt) ECB måste vara tålmodiga med att hålla fast vid stimulanserna för euroområdet när den ekonomiska tillväxten misslyckas med att lyfta konsumentpriserna.

Det sade Peter Praet, ledamot av ECB:s direktion, på onsdagskvällen, enligt Bloomberg News.

"Vi upplever utan tvivel en solid, brett baserad och uthållig ekonomisk återhämtning som bidrar till att minska gapen mellan produktion och arbetslöshet, men en frikoppling mellan tillväxt och inflation kvarstår", sade han i ett tal i Frankfurt.

Enligt ECB-företrädaren är utvecklingen för inflationen framöver fortsatt mycket beroende av den nuvarande ackommoderande penningpolitiska hållningen.

Peter Praet uppmärksammade särskilt oro för att lönerna inte tar fart trots den snabbaste ekonomiska tillväxten på ett årtionde och sjunkande arbetslöshet.

"Ett viktigt element som håller nere det underliggande pristrycket är dämpad lönedynamik, som formas av flera faktorer", sade han.

Han tillade att i takt med att ledig kapacitet i ekonomin fortsätter att absorberas så kommer reflationistiska krafter gradvis att byggas upp, och den traditionella Philipskurvekopplingen mellan inflation och konjunkturcykeln bör då åter gälla.