ECB: Lane vill hålla dörren öppen för räntesänkning - WSJ

STOCKHOLM (Direkt) ECB bör fortsatt hålla dörren öppen för ytterligare räntesänkningar även om sådana nu inte är troliga givet de ekonomiska förhållandena.

Det sade Philip Lane, centralbankschef i Irland och ledamot i ECB-rådet, i en intervju med Wall Street Journal.

Han sade att uttalanden om att ECB kan utöka obligationsköpen och sänka räntan vid behov visar att centralbanken är "flexibel och reaktiv på en möjlig negativ marknadsutveckling… så jag tycker att det är en viktig signal att sända".

Enligt Philip Lane är dock hans åsikt om ECB:s kommunikation inte "väldigt viktig" eftersom data antyder att det "inte är särskilt troligt" att ECB kommer att behöva sänka depositräntan ytterligare. Men att bibehålla det alternativet "ger en signal om att vi står upp och är redo att agera. Jag kan inte se varför vi nödvändigtvis ska ge upp det".

Han sade vidare att han tycker det är tillfredsställande att euroområdets ekonomi nu växer i en stabil takt, men han ser inte en tillväxt som kan leda till en plötsligt kraftig ökning i inflationen.

Enligt Philip Lane ser ECB ännu ingen signal om att inflationen är på väg tillbaka mot bankens mål på medellång sikt, det vill säga nära men under 2 procent.

"Så det finns inga skäl ännu att minska ackommodationen", sade han.