Diamyd Medical: Vägen öppen efter lyckosam kapitalanskaffning

Diamyd Medical, som utvecklar ett diabetesvaccin och läkemedel mot andra inflammatoriska sjukdomar, gick hela vägen i mål med den emission som genomförts nu under maj månad. Erbjudandet övertecknades till 129 procent och med en förstärkt kassa är vägen nu öppen för nästa i forskningsbolagets utveckling.

Erbjudandet övertecknades till 129 procent och det öppnade även för att tillgängligt övertilldelningsutrymme kunnat utnyttjas. Sammantaget tillförs bolaget närmare 90 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Totalt tecknades 25,4 miljoner units (1 aktie och en teckningsoption), varav 72 procent med företrädesrätt, och till det kommer övertilldelningen som sammantaget är på drygt 5,7 miljoner units, eller 20 miljoner kronor mätt i värde.

"Det innebär också att alla som velat teckna utan företrädesrätt kommer att få tilldelning", säger vd Ulf Hannelius i en kommentar.

Det stora intresset gjorde också att garantikonsortiet i emissionen inte behövde kopplas in. Konsortiet och den finansiella rådgivaren G&W Fondkommission som lotsat bolaget genom detta har dock fått ett innehav av units som ersättning, totalt 1,5 miljoner units, eller cirka 4 procent av det totala erbjudandet inklusive övertilldelning.

Handeln med betalda tecknade units (BTU) är i gång på First North och efter att ökningen av aktiekapitalet registrerats av Bolagsverket omvandlas dessa till aktier. De nya aktierna ska sedan börja handlas på First North omkring den 19 juni, enligt den tidsplan som lagts.

image

Avstamp för diabetesvaccinet

Den lyckosamma kapitalanskaffningen för att Diamyd Medical nu kan gå vidare med uppsatta mål för kommersialiseringen av diabetesvaccinet. Nu kan bolaget finansisera en större fas II-studie i 80 patienter som just fått diagnosen typ 1-diabetes. Syftet är att se om den egna insulinproduktionen går att bevara.

Viktiga hållpunkter på resan fram är patientrekryteringen för studien DIAGNODE-2, där bolagets diabetesvaccin ges direkt i lymfkörteln, startar under hösten. Därefter fortlöper behandlingen av patienterna, varav hälften behandlats med den aktiva substansen och hälften med placebo, under 15 månader. Studien är blindad och resultaten summeras när den sista patienten behandlats färdigt.

Hur lång tid patientrekryteringen tar går i dagsläget inte att precisera. För att säkerställa att tempot kan hållas uppe är kliniker i tre länder involverade, förutom Sverige även Tjeckien och Spanien. Att ha flera kliniker i gång kostar, men det gör det också om studien sträcks ut i tid.

"Det är viktigt att studien inte pågår för länge, ju längre den pågår desto mer kostar det", konstaterar Ulf Hannelius.

GABA får uppbackning

"Den andra viktiga hållpunkten som är relaterad till den genomförda nyemissionen är den kliniska studie som vi gör med vårt andra prövningsläkemedel, GABA, där vi siktar på att starta under första kvartalet nästa år", säger Ulf Hannelius i en kommentar till finansprogrammet Trading Direkt.

Diamyd Medical har ännu inte kommunicerat ut detaljer om denna GABA-studien, men Ulf Hannelius säger nu att den kommer att vara mindre i sin omfattning än DIAGNODE-2 och med kortare uppföljning av patienterna. Den blir sannolikt också av öppen karaktär så att resultat kan studeras medan studien pågår.

Studieresultat med förebyggande behandling

Utöver dessa två studier pågår studier som är så kallat prövarinitierade som startats och leds av externa forskare, och även där finns hållpunkter att hålla koll på. Ulf Hannelius pekar ut ett näraliggande slutresultat redan om några veckor, då en preventionsstudie presenteras vid en stor diabetskonferens i San Diego. Studien har pågått under många år i högriskpatienter som ännu inte fått diagnosen typ 1-diabetes och diabetesvaccinet har getts i förebyggande syfte.

"Intresset för antigenspecifik immunoterapi inriktad på förebyggande eller bromsande behandling finns hos flera aktörer, en liknande studie presenterar också resultat i juni. Det lär uppmärksammas i hela typ 1-diabetesfältet", fortsätter Ulf Hannelius.

Kostnader förväntas öka

En konsekvens av att gå över till egenkontrollerad klinisk forskning är att kostnaderna för utvecklingen stiger.

Hittillsvarande studier har varit forskarinitierade där Diamyd Medical endast stått för mindre del av kostnaden, i form av exempelvis läkemedel och administrativ hjälp.

Ulf Hannelius vill vara tydlig med att bolaget har ett konservativt förhållningssätt till kostnader.

"Det är nu otroligt viktigt att vi ser till att använda detta kapital på bästa möjliga sätt, att vi prioriterar våra resurser och ser till att kapitalet verkligen arbetar för att driva vår utveckling framåt. Det är en stor utmaning för oss nu att inte bli bekväma och tro att vi sitter säkra. Vi har fått ett förtroende av aktieägarna och det ska vi nu förvalta på bästa möjliga sätt" säger Ulf Hannelius.

Inslaget i Trading Direkt där Ulf Hannelius medverkar går att se via denna länk:

=======================================================

OM CISION PROMOTED:

Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt. Tjänsten ger Cisions kunder möjlighet att synliggöra sina nyheter och pressmeddelanden i form av redaktionella nyhetsartiklar. Tjänsten är finansierad av bolagen som beställer genom Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint.

Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.

Nyhetsartikeln publiceras på platser som säkerställer att materialet når kapitalmarknad och media, exempelvis via Placera, Sveriges största sajt för privatsparare som ägs av Avanza, och nyhetsportalen Cision News. Marknaden nås också via Infront som är ett av marknadens största informations- och handelssystem för placerare i Sverige. Ytterligare distribution adderas successivt.