Cloetta: rapporten en sur munsbit, aktien faller

STOCKHOLM (Direkt) Cloettas rapport för det första kvartalet 2017 visade sig vara var en sur karamell. Det underliggande rörelseresultatet på 110 miljoner kronor var 14 procent under förväntningarna. På Stockholmsbörsen handlades aktien ned nästan 10 procent.

Konfektyr- och snacksbolaget redovisade ett underliggande rörelseresultat, justerat för poster av engångskaraktär, på 110 miljoner kronor (från 126 i fjol) för det första kvartalet. Förväntat enligt SME Direkt var ett underliggande rörelseresultat på 128 miljoner kronor.

Nettoomsättningen blev 1.347 miljoner kronor (1.358 i fjol), mot väntade 1.377.

Cloettas försäljning i första kvartalet minskade med 0,8 procent, varav organiskt med 2 procent.

Försäljningen ökade eller var oförändrad i Finland, Nederländerna, England, Danmark, Norge och på exportmarknaderna. Det motverkades av en försäljningsnedgång i Sverige och inom kontraktstillverkning.

I Sverige minskade försäljningen endast inom lösvikt, och det berodde främst på en senare påsk, men också på en tuff jämförelse, eftersom nya lösgodiskoncept lanserades under det första kvartalet föregående år, skriver Cloetta.

I Finland ökade försäljningen i spåren av avskaffad konfektyrskatt och i Nederländerna växte försäljningen inom sockerkonfektyr.

Cloetta strategiska översyn av verksamheten i Italien med syfte att förbättra tillväxten och marginalerna i Cloetta pågår fortfarande. Översynen skulle kunna innebära en försäljning av den italienska verksamheten.

I februari tecknade Cloetta avtal om att köpa lösgodisföretaget Candyking och i april gav Konkurrensverket klartecken. Förvärvet beräknas bli slutfört den 28 april i år.

"Vi förbereder nu för ett år med integration och ett team har bildats för att planera och genomföra integrationen", skriver Cloettas vd Henri de Sauvage-Nolting i rapporten. Cloetta räknar med "betydande" synergier från affären och att synergierna förverkligas successivt under åren 2017-2020.