Bioarctic: potential Alzheimerforskning att helt ändra marknad

STOCKHOLM (Direkt) Forskningsbolaget Bioarctic, som noterades på Stockholmsbörsen på torsdagen, bedriver tillsammans med partners bland annat forskning inom Alzheimers sjukdom som enligt bolaget har potential att helt förändra marknaden.

"På marknaden i dag finns det bara symtomlindrande behandling och inga sjukdomsmodifierande behandlingar som påverkar den underliggande sjukdomen. Det här är ett paradigmskifte för behandlingen som vi hoppas på för Alzheimerpatienterna", säger Bioarctics vd Gunilla Osswald till Nyhetsbyrån Direkt.

Läkemedelskandidaten BAN2401 befinner sig för närvarande i fas 2b-studier tillsammans med Bioarctics partners, japanska Eisai och amerikanska Biogen.

Vid 2018/2019 väntas resultaten från BAN2401 studien. I prospektet uppges BAN2401 ha "potential att bli både 'first-in-class' och 'best-in-class' avseende sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom".

Demenssjukdomen Alzheimers väntas under de kommande åren öka drivet av den åldrande befolkningen. Enligt World Alzheimer Report och Globaldata väntas den globala kostnaden för demensvården stiga från cirka 820 miljarder dollar till ungefär 2.000 miljarder dollar. Alzheimers utgör cirka 50-60 procent av alla diagnostiserade demenssjukdomar. I en rapport från Globaldata 2015 uppgavs marknaden för Alzheimers sjukdom omsätta 13,3 miljarder dollar globalt vid 2023, upp från 4,9 miljarder dollar 2013.

Dagens behandlingar av Alzheimers sjukdom lindrar symtomen hos en del patienter under 6-12 månader. På forskningssidan utvecklas däremot även läkemedelskandidater med sjukdomsmodifierande behandlingar som sätts in tidigare under sjukdomsförloppet med förhoppning att bromsa sjukdomens fortskridande. Bioarctics läkemedelskandidater tillhör denna kategori.

BAN2401 tillhör läkemedelsklassen antikroppar mot beta amyloid. Bland konkurrerande forskning inom samma klass finns även Biogens antikropp aducanumab i fas 3 som inlicensierades från schweiziska Neurimmune under 2007.

"Vi är bland dem som ligger längst fram i utvecklingen av Alzheimers sjukdom", säger Gunilla Osswald.

Allra längst fram kring utvecklingen av antikroppar mot beta amyloid befinner sig just Biogens aducanumab med studier i fas 3 medan Bioarctics BAN2401 undersöks i fas 2b-studier. Även om studieresultaten för aducanumab betraktas som ett genombrott för immunterapi som sjukdomsmodifierande behandling av Alzheimers sjukdom tycks aducanumab ha problem på biverkningssidan.

Aducanumab uppvisar i MR-bilder en hög förekomst av amyloid-relaterade bildabnormaliteter benämnt ARIA-E, en form av hjärnödem orsakad av att vätska läcker in i hjärnan från blodkärlen. Frekvensen av ARIA-E i den högsta dosgruppen uppges ha legat på 55 procent medan den första studien med BAN2401 visar på en 5 procents frekvens.

"Vi hoppas att BAN2401 ska ha bra effekt med mindre biverkningar", säger Gunilla Osswald.

Enligt avtalen med Eisai kan Bioarctic som mest vara berättigade till ersättningar om 218 miljoner euro motsvarande nästan 2,1 miljarder kronor. Hittills har Bioarctic fått betalningar om cirka 47 miljoner euro eller knappt 450 miljoner kronor. Därmed återstår möjliga ersättningar om cirka 171 miljoner euro eller 1,6 miljarder kronor.

Merparten av de möjliga ersättningarna från Eisai berör utvecklingsrelaterade och försäljningsrelaterade milstolpar på cirka 122 respektive cirka 60 miljoner euro. Därutöver utgörs ersättningarna om cirka 19 miljoner euro i forskningsfinansiering, inledande licensavgifter om 8,9 miljoner euro samt patentrelaterade milstolpar om 8 miljoner euro. Bioarctic har även rätt till en hög ensiffrig royalty på eventuell försäljning av BAN2401.

Bioarctics andra projekt i klinik är SC0806 för behandling av kompletta ryggmärgsskador i en fas 1/2-studie. Projektet, som inlicensierades från Swenora Biotech under 2008, består av dels ett nedbrytbart implantat och dels tillväxtfaktorn FGF1 som i ansökningsprocessen för att nå ett marknadsgodkännande kommer att drivas som två parallella ansökningar var för sig, implantatet som medicintekniskprodukt och tillväxtfaktorn enligt en ansökan för en läkemedelskandidat. Forskningen bakom SC0806 härstammar ursprungligen från Karolinska Institutet.

SC0806 har sedan tidigare särläkemedelsklassning i både USA och Europa, vilket berättigar till en marknadsexklusivitet om sju år i USA och tio år i Europa.

Bioarctic har i projektet kring SC0806 identifierat en möjlighet till villkorat marknadsgodkännande när fas 1/2-studien slutförts. För närvarande har 8 av 27 patienter rekryterats till studien. En interimsanalys kommer att göras efter en uppföljningstid på 18 månader när den första panelen om nio patienter genomgått behandling.

"Om vi har en god effekt går vi till myndigheterna i Europa och diskuterar förutsättningarna för en så kallad conditional approval. Eftersom det inte finns någon behandling för de här patienterna i dag, kan vi, om vi har en god effekt, diskutera med myndigheterna hur programmet skulle kunna se ut för en conditional approval och vilka åtaganden man har för att fortsätta göra studier", säger Gunilla Osswald.

Det troligaste alternativet i kommersialiseringen av SC0806 är att Bioarctic senare under utvecklingen kommer att söka en partner.

"Med stor sannolikhet försöker vi så småningom hitta en partner, men det är för tidigt ännu. Vi vill göra färdigt studien och öka värdet ytterligare innan vi börjar diskutera", säger Gunilla Osswald.

Hur långt är det vettigt att driva SC0806 på egen hand?

"Åtminstone i fas 2. Det här är en särläkemedelskandidat och det är inte alls lika kostsamt som att driva de stora Alzheimers- och Parkinsons-prövningarna. Det kan vi inte driva längre än till fas 1 eller tidig fas 2 ungefär. När det är ett särläkemedel skulle vi i princip kunna driva det hela vägen", säger Gunilla Osswald.

Bland övriga projekt som ännu inte nått fram till en klinisk forskningsfas finns bland annat utveckling för behandling av Parkinsons sjukdom, Downs syndrom med demens samt forskning kring flera applikationsområden kring blod-hjärnbarriären.

I den prekliniska forskningen har Bioarctic även ett forskningssamarbete med amerikanska Abbvie kring sin antikroppsportfölj mot alfa-synuklein. Det längst framskridna projektet inom samarbetet är BAN0805. Under förutsättning att Abbvie utnyttjar en option att ta över finns potentiella ersättningar för Bioarctic om upp till 755 miljoner dollar, varav Bioarctic redan har erhållit betalningar om 80 miljoner dollar. Det skulle innebära att det potentiellt återstår ersättningar om 675 miljoner dollar eller drygt 5,4 miljarder kronor.

De likvida medlen för Bioarctic uppgick vid slutet av juni 2017 till 622 miljoner kronor, där mycket var kopplat till Parkinsons-samarbetet med Abbvie. Vid full teckning i börsnoteringen förväntas emissionen tillföra Bioarctic cirka 550 miljoner kronor.

"De pengarna vi får in ska räcka ungefär tre år", säger Gunilla Osswald och uppger att de därefter får se över hur läget för bolaget ser ut då.

Vanligtvis brukar bioteknikbolag i forskningsfasen redovisa negativa resultat, men Bioarctic har med stöd av licensersättningar, forskningssamarbeten och forskningsstöd haft flera år sedan bolaget grundades 2003 med positiva resultat.

"Bioarctic är ganska unikt där för vi har gått med svarta siffror under alla år utom tre sedan starten. Sedan jag började för fyra och ett halvt år sedan har vi gått med svarta siffror hela tiden. Nu är det inte säkert att man alltid går med svarta siffror hela tiden", säger Gunilla Osswald och framhåller även att bolaget har en stark kassaposition.

För att Bioarctic ska bli varaktigt lönsamt krävs produkter på marknaden vilket ännu dröjer ett antal år. Det är i dagsläget oklart om det är BAN2401 mot Alzheimers sjukdom eller SC0806 mot kompletta ryggmärgsskador som kommer att bli Bioarctics första produkt på marknaden.

Risken vid en placering i Bioarctic måste betecknas som mycket hög, vilket givetvis även är fallet med potentialen om bolaget skulle visa sig bli framgångsrika. Dels verkar Bioarctic inom områden som för marknaden ännu är oprövade. Inga sjukdomsmodifierande Alzheimerläkemedel finns ute på marknaden, endast läkemedel som behandlar symtomen och någon behandling mot kompletta ryggmärgsskador finns heller inte vid dags dato.

Enligt statistik sammanställd från Bio, Biomedtracker och Amplion över studieresultat för åren 2006 till 2015 har läkemedelskandidater inom neurologi en sannolikhet på 14,2 procent att nå ett marknadsgodkännande när de befinner sig i fas 2 och 8,4 procents sannolikhet för läkemedelskandidater i fas 1. Det ligger under motsvarande sannolikheter för samtliga indikationer om 15,3 procent respektive 9,6 procent för motsvarande faser.

Bioarctic gjorde debut på Stockholmsbörsen på torsdagen. Börsnoteringen omfattade 25 miljoner nyemitterade B-aktier i Bioarctic samt en övertilldelningsoption om högst cirka 4,2 miljoner aktier.

Teckningskursen inför noteringen låg på 24 kronor. Vid lunchtid på torsdagen noterades aktien på 25:30 kronor.