AUTOLIV: SÄNKT MARGINALMÅL ELECTRONICS, "MYCKET SOM HÄNDER" -VD

FRANKFURT (Direkt) Att Autoliv sänker sitt marginalmål för affärsområdet Electronics lönsamhet 2019 från 8-9 procent till 0-5 procent beror på att den delen av bilbranschen som affärsområdet riktar in sig mot utvecklas mycket snabbt och är väldigt forskningsintensiv. Mycket har hänt sedan det förra målet sattes för två år sedan.

Det säger Autolivs vd Jan Carlson till Nyhetsbyrån Direkt inför torsdagens kapitalmarknadsdag.

"Det händer så oerhört mycket i den här industrin; det har hänt jättemycket på två år: nya samarbeten, ny teknologiutveckling som går fortare och fortare. Det behöver investeras i teknologin som kommer. Även orderingång och kundprojekt drar kostnader på R&D-sidan", säger han.

Det breda målintervallet, 0-5 procent, finns eftersom osäkerheten är så pass stor.

"För att inte hamna i en situation att vi behöver justera ideligen ger vi det här målet nu, sedan får vi se om vi kan komma tillbaka senare och bli mer konkreta."

Jan Carlson vill inte ge några exakta mått för forsknings- och utvecklingskostnader i relation till omsättningen för Electronics.

"Vi har gett marginalmålet, och försäljningsmålet på mer än 1 miljard dollar år 2020. Det är naturligtvis R&D-kostnader som är den stora delen, både hänförbart till nya produkter och kundprojekt", säger han.