Autoliv: överväger dela upp bolaget i två, sätter nya mål

STOCKHOLM (Direkt) Autoliv ska inleda en strategisk översyn av verksamhetsstrukturen med avsikt att skapa separata bolag av dess nuvarande affärssegment Passive Safety och Electronics.

Det framgår av ett pressmeddelande inför torsdagens kapitalmarknadsdag.

"Under det senaste årtiondet har verksamheten inom Electronics vuxit och mognat sida vid sida med vår världsledande verksamhet inom Passive Safety och vi har idag två åtskilda, framgångsrika verksamheter med sin egen, unika affärslogik. Vi är övertygade om att det är dags att de båda, var och en för sig, får maximera sin potential," säger Jan Carlson, styrelseordförande och vd för Autoliv.

Electronics består av aktiva säkerhetssystem (radar till fordonsindustrin, kameror med förarassistanssystem, kameror med mörkerseende samt positioneringssystem), styrenheter och sensorer samt bromssystem. Uppskattningsvis kommer den totala marknaden för säkerhetselektronik att växa från omkring 20 miljarder dollar under 2017 till mer än 40 miljarder dollar under 2025.

Passive Safety består av system för krockkuddar, rattar och säkerhetsbälten. Den totala marknaden för Passive Safety beräknas växa från omkring 20 miljarder dollar under 2017 till omkring 25 miljarder dollar under 2025.

Det är dock inte säkert att översynen leder till en uppdelning, vill bolaget betona.

Autoliv sätter nya mål för de två affärssegmenten.

Electronics ska enligt de nya målen nå en försäljning om 3 miljarder dollar år 2020, något som indikerar en årlig försäljningstillväxt på 10 procent från 2017. I målet ingår att försäljningen inom aktiv säkerhet ska överstiga 1 miljard dollar.

Den justerade rörelsemarginalen ska ligga mellan 0 och 5 procent år 2020 för Electronics.

Autoliv sätter även ett mål för Electronics med sikte på 2022 och 2025.

Electronics försäljningsmål för 2022 sätts till cirka 4 miljarder dollar, vilket skulle betyda en genomsnittlig årlig tillväxttakt för åren 2017-2022 på omkring 12 procent. Delförsäljningsmålet för aktiv säkerhet ligger på 2 miljarder dollar för 2022.

Electronics ambition för 2025 är att överträffa en försäljning om 6 miljarder dollar, där försäljningen inom aktiv säkerhet ska uppgå till omkring 4 miljarder dollar. Det indikerar en årlig tillväxttakt för 2017-2025 som i snitt "ligger i linje med marknaden för aktiv säkerhet, dvs. ungefär 23 procent", skriver Autoliv.

Passive Safetys mål som fristående bolag är att år 2020 ha en försäljning överstigande 10 miljarder dollar och det indikerar en årlig tillväxt på omkring 8 procent från 2017, enligt ett pressmeddelande med anledning av bolaget på torsdagen håller kapitalmarknadsdag.

Målet är att ha en justerad rörelsemarginal på omkring 13 procent för affärsområdet, eller bolaget, samma år.

Målet för Passive är vidare att öka marknadsandelen från 39 till 45 procent eller mer fram till 2020.

"Därutöver är Passive Safetys mål för 2022 och ambition för 2025 att bibehålla sin marknadsandel och att försäljningen skall växa i linje med Passive Safetys marknad, vilken beräknas växa en procent mer än tillväxten för fordonstillverkningen", skriver Autoliv vidare.