Africa Oil 2 kv: resultatet efter skatt blev 1,15 mln usd

STOCKHOLM (Direkt) Africa Oil redovisar ett resultat efter skatt på 1,15 miljoner dollar för det andra kvartalet 2017 (1,49). Resultatet per aktie uppgick till 0:00 dollar (0:00).

Ingen omsättning rapporterades under perioden.

Africa Oil hade vid utgången av det andra kvartalet en kassa om 437 miljoner dollar (463 vid årsskiftet) och rörelsekapitalet uppgick till 440 miljoner dollar (435 vid årsskiftet).