SSAB AB

SSAB AB

Tickerkod: 
SSAB A
P/E-tal: 
12.7
Direktavkastning: 
3.50%
11 5 1
Agenda : 
2018-04-10
Stämmor SSAB
2018-04-20
Rapporter SSAB
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: SSAB AB
ISIN: SE0000171100
Analysdatum: 2018-03-16
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-03-13.
Interest4/4
Väldigt starkt intresse sedan 2018-02-16.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2018-01-23
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2018-01-23 med kursen 48.45.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Neutral marknadstrend men tidigare positiv. (sedan 2018-02-16)
Aktien handlas kring sitt 40-dagars rörelsegenomsnitt (rörelse mellan +1.75% och -1.75% räknas som neutrala). Innan detta (sedan 2018-02-16), handlades aktien lägre än sin genomsnittliga rörelse. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 48.718.
4wk Rel Perf3.032%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 3.032% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-06-27 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 228%.
Mkt Cap in $bn5.2620Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses SSAB AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.34833.231% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 33.231% jämfört med det normala priset.
LT P/E11.517Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth12.490%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts15Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 15 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.035Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 34.951% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta126Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 126.
Correlation0.4225%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4225% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk7.92 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 7.92 SEK eller 0.16433%.
VaR värdet beräknas till 7.92 SEK. Risken är därmed 0.16433%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02