SSAB AB

SSAB AB

Verksamhet: 
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq OMX i Helsingfors.
Adress: 
Box 70
SE-101 21 STOCKHOLM
Sverige
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
SSAB A
P/E-tal: 
14.9
Direktavkastning: 
2.10%
8 8 5
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014

Nyheter

Aktie: SSAB AB
ISIN: SE0000171100
Analysdatum: 2017-06-20
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2017-06-13.
Interest4/4
Väldigt starkt intresse sedan 2017-06-09.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-06-06
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-06-06 med kursen 35.37.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Neutral marknadstrend men tidigare positiv. (sedan 2017-06-09)
Aktien handlas kring sitt 40-dagars rörelsegenomsnitt (rörelse mellan +1.75% och -1.75% räknas som neutrala). Innan detta (sedan 2017-06-09), handlades aktien lägre än sin genomsnittliga rörelse. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 37.291.
4wk Rel Perf2.827%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 2.827% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-06-13 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 256%.
Mkt Cap in $bn3.7269Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses SSAB AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.519>40% Reducerad i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid en situation där förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) ärhögre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av >40% jämfört med det normala priset.
LT P/E13.595Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth18.604%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts18Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 18 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.041Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 27.751% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta190Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 190.
Correlation0.4976%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4976% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk5.04 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 5.04 SEK eller 0.13798%.
VaR värdet beräknas till 5.04 SEK. Risken är därmed 0.13798%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02