SSAB AB

SSAB AB

Verksamhet: 
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq OMX i Helsingfors.
Adress: 
Box 70
SE-101 21 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.ssab.com
Större ägare: 
  • Industrivärden
  • SwedbankRobur
  • LKAB
  • Handelsbanken
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
SSAB A
Ledning: 
  • Martin Lindqvist Verkställande direktör och koncernchef
Styrelse: 
  • Sverker Martin-Löf Styrelseordförande
P/E-tal: 
13.3
Direktavkastning: 
2.50%
8 8 4
Agenda : 
2017-10-25
Rapporter SSAB
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: SSAB AB
ISIN: SE0000171100
Analysdatum: 2017-08-18
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-08-08.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2017-08-11.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-07-21
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-07-21 med kursen 42.42.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2017-08-11
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2017-08-11. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 40.827.
4wk Rel Perf-5.470% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -5.470% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-06-27 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 257%.
Mkt Cap in $bn4.3441Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses SSAB AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.724 Kraftigt reducerad tillväxtförväntan baserat på en baseffekt.
Om förhållandet ligger högre än 1.6, tyder detta på att företaget i regel befinner sig i en baseffekt. I detta fallet är det förväntade PE (Pris-Vinst-Förhållande) en bättre indikation på kommande tillväxt än den procentuella tillväxtvärdet (LT Growth).
LT P/E12.099Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth18.753%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts18Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 18 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.105Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 25.470% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta157Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 157.
Correlation0.4170%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4170% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk6.37 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 6.37 SEK eller 0.16166%.
VaR värdet beräknas till 6.37 SEK. Risken är därmed 0.16166%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02