SSAB AB

SSAB AB

Verksamhet: 
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq OMX i Helsingfors.
Adress: 
Box 70
SE-101 21 STOCKHOLM
Sverige
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
SSAB A
P/E-tal: 
18.0
Direktavkastning: 
1.70%
8 7 5
Aktie: SSAB AB
ISIN: SE0000171100
Analysdatum: 2017-04-25
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-02-24.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2017-04-21.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2017-04-07
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2017-04-07 med kursen 36.25.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2017-04-21
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2017-04-21. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 35.473.
4wk Rel Perf10.327%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 10.327% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2016-09-20 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 319%.
Mkt Cap in $bn4.0845Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses SSAB AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.36434.032% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 34.032% jämfört med det normala priset.
LT P/E16.012Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth20.309%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts18Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 18 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield1.535Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 24.582% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta149Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 149.
Correlation0.4516%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4516% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk12.61 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 12.61 SEK eller 31.436%.
VaR värdet beräknas till 12.61 SEK. Risken är därmed 31.436%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02