SSAB AB

SSAB AB

Tickerkod: 
SSAB A
P/E-tal: 
11.6
Direktavkastning: 
3.60%
11 7 1
Aktie: SSAB AB
ISIN: SE0000171100
Analysdatum: 2018-05-18
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2018-04-17.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2018-05-18.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2018-05-04
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2018-05-04 med kursen 50.28.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2018-04-10
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2018-04-10. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 48.771.
4wk Rel Perf-7.495% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -7.495% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-06-27 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 208%.
Mkt Cap in $bn5.1147Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses SSAB AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.38535.015% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 35.015% jämfört med det normala priset.
LT P/E11.599Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth12.888%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts17Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 17 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.176Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 36.832% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta123Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 123.
Correlation0.4761%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4761% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk6.07 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 6.07 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 6.07 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02