SSAB AB

SSAB AB

Verksamhet: 
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq OMX i Helsingfors.
Adress: 
Box 70
SE-101 21 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.ssab.com
Större ägare: 
  • Industrivärden
  • SwedbankRobur
  • LKAB
  • Handelsbanken
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
SSAB A
Ledning: 
  • Martin Lindqvist Verkställande direktör och koncernchef
Styrelse: 
  • Sverker Martin-Löf Styrelseordförande
P/E-tal: 
13.7
Direktavkastning: 
2.60%
9 8 3
Agenda : 
2017-10-25
Rapporter SSAB
2018-04-20
Rapporter SSAB
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: SSAB AB
ISIN: SE0000171100
Analysdatum: 2017-10-20
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2017-10-17.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2017-10-17.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2017-09-22
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2017-09-22 med kursen 38.56.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2017-10-13
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2017-10-13. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 39.167.
4wk Rel Perf2.264%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 2.264% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-06-27 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 262%.
Mkt Cap in $bn4.5329Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses SSAB AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.19024.391% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 24.391% jämfört med det normala priset.
LT P/E14.524Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth15.147%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts18Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 18 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.142Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 31.107% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta173Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 173.
Correlation0.4452%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4452% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk5.01 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 5.01 SEK eller 0.12220%.
VaR värdet beräknas till 5.01 SEK. Risken är därmed 0.12220%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02