Skanska AB

Skanska AB

Verksamhet: 
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid.
Adress: 
Warfinges väg 25
SE-112 74 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.skanska.com
Större ägare: 
  • Industrivärden AB
  • Lundbergsföretagen
  • Alecta
  • Swedbank Robur Fonder och SEB Fonder & Trygg
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
SKA B
Ledning: 
  • Johan Karlströ - VD och Koncernchef
Styrelse: 
  • Hans Biörck - Ordförande
IR ansvarig: 
André Löfgren
P/E-tal: 
15.6
Direktavkastning: 
5.10%
2 1 1
Agenda : 
2018-07-20
Rapporter Skanska
2018-11-08
Rapporter Skanska
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: SKANSKA AB
ISIN: SE0000113250
Analysdatum: 2018-07-17
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-05-25.
Interest4/4
Väldigt starkt intresse sedan 2018-07-17.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2018-06-29
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2018-06-29 med kursen 162.80.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2018-07-17
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2018-07-17. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 158.492.
4wk Rel Perf6.187%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 6.187% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 229%.
Mkt Cap in $bn7.9164Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $2 & $8mrd, anses SKANSKA AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.11919.591% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 19.591% jämfört med det normala priset.
LT P/E12.305Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth8.618%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts7Måttligt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 7 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield5.154Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 63.426% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta79Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 79.
Correlation0.4104%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4104% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk22.32 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 22.32 SEK eller 0.13436%.
VaR värdet beräknas till 22.32 SEK. Risken är därmed 0.13436%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02