SAS AB

SAS AB

Tickerkod: 
SAS
P/E-tal: 
14.7
5
Agenda : 
2018-05-08
Börs övrigt SAS
2018-05-30
Rapporter SAS
2018-07-06
Börs övrigt SAS
2018-08-02
Exklusive utdelning SAS
2018-08-08
Börs övrigt SAS
2018-08-31
Rapporter SAS
2018-10-05
Börs övrigt SAS
2018-11-08
Börs övrigt SAS
2018-12-04
Rapporter SAS
2019-02-04
Exklusive utdelning SAS
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: SAS AB
ISIN: SE0003366871
Analysdatum: 2018-03-16
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2018-02-27.
Interest4/4
Väldigt starkt intresse sedan 2018-02-27.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2018-02-27
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2018-02-27 med kursen 22.38.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Neutral marknadstrend men tidigare positiv. (sedan 2018-02-27)
Aktien handlas kring sitt 40-dagars rörelsegenomsnitt (rörelse mellan +1.75% och -1.75% räknas som neutrala). Innan detta (sedan 2018-02-27), handlades aktien lägre än sin genomsnittliga rörelse. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 20.981.
4wk Rel Perf10.012%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 10.012% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 211%.
Mkt Cap in $bn1.1163Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses SAS AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.545>40% Reducerad i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid en situation där förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) ärhögre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av >40% jämfört med det normala priset.
LT P/E5.600Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth8.288%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts3Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 3 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield0.362Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 2.030% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta132Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 132.
Correlation0.3790%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk2.58 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 2.58 SEK eller 0.12327%.
VaR värdet beräknas till 2.58 SEK. Risken är därmed 0.12327%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31