SAS AB

SAS AB

Verksamhet: 
SAS är Skandinaviens ledande flygbolag med ett attraktivt erbjudande till frekventa resenärer. SAS erbjuder över 800 dagliga flygningar och över 28 miljoner passagerare reser med SAS till cirka 120 destinationer i Europa, USA och Asien. Utöver flygverksamhet ingår även marktjänsthantering (genom SAS Ground Handling), tekniskt underhåll (SAS Technical) och frakttjänster (SAS Cargo) i SAS. SAS AB är moderbolaget i SAS och är noterat på börserna i Stockholm (primärnotering),Köpenhamn och Oslo. Huvuddelen av verksamheten och tillgångarna återfinns i SAS Konsortiet med undantag för SAS Cargo och SAS Ground Handling bolagen som är direktägda av moderbolaget SAS AB.
Adress: 
SAS AB
SE-195 87 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.sasgroup.net
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
SAS
Ledning: 
  • Rickard Gustafson VD och koncernchef
Styrelse: 
  • Fritz H. Schur Ordförande
IR ansvarig: 
Björn Tibell
P/E-tal: 
14.7
4 1
Agenda : 
2018-03-07
Börs övrigt SAS
2018-05-30
Rapporter SAS
2018-07-06
Börs övrigt SAS
2018-08-08
Börs övrigt SAS
2018-08-31
Rapporter SAS
2018-11-08
Börs övrigt SAS
2018-12-04
Rapporter SAS
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: SAS AB
ISIN: SE0003366871
Analysdatum: 2017-12-15
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-12-12.
Interest1/4
Väldigt svagt intresse sedan 2017-12-15.
Earnings Rev TrendAnalytiker neutrala men tidigare negativa (sedan 2017-11-14)
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna inte påtagligt reviderat sina aktieprognoser (ändringar mellan +1% and -1% anses neutrala). Den senaste betydelsefulla trenden är dock negativ sedan 2017-11-14 med kursen 24.50.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2017-12-12
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2017-12-12. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 25.677.
4wk Rel Perf-5.351% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -5.351% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-01-31 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 192%.
Mkt Cap in $bn1.4883Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses SAS AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.796 Kraftigt reducerad tillväxtförväntan baserat på en baseffekt.
Om förhållandet ligger högre än 1.6, tyder detta på att företaget i regel befinner sig i en baseffekt. I detta fallet är det förväntade PE (Pris-Vinst-Förhållande) en bättre indikation på kommande tillväxt än den procentuella tillväxtvärdet (LT Growth).
LT P/E5.154Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth9.256%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts3Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 3 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield0.000Ingen utdelning
Företaget betalar inte ut en dividens.
Beta163Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 163.
Correlation0.4098%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4098% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk3.53 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 3.53 SEK eller 0.15158%.
VaR värdet beräknas till 3.53 SEK. Risken är därmed 0.15158%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31