SAS AB

SAS AB

Tickerkod: 
SAS
P/E-tal: 
14.7
4
Agenda : 
2018-08-31
Rapporter SAS
2018-09-07
Börs övrigt SAS
2018-10-05
Börs övrigt SAS
2018-11-02
Exklusive utdelning SAS
2018-11-08
Börs övrigt SAS
Aktie: SAS AB
ISIN: SE0003366871
Analysdatum: 2018-07-13
Global Evaluation Negativ
Aktien anses ligga i en negativ zon sedan 2018-06-26.
Interest1/4
Väldigt svagt intresse sedan 2018-05-29.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2018-05-08
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2018-05-08 med kursen 22.46.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2018-05-29
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2018-05-29. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 19.017.
4wk Rel Perf-7.783% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -7.783% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityHög
Sedan 2018-06-15 är aktien klassificerad i en hög riskzon.
Bear MarketHög risk vid sjunkande index.
Aktien tenderar att sjunka ytterligare vid en genomsnittlig indexsänkning runt 96.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 242%.
Mkt Cap in $bn0.8560Small-cap
Med ett börsvärde av <$2mrd. anses SAS AB vara en small-cap aktie.
G/PE Ratio1.850 Kraftigt reducerad tillväxtförväntan baserat på en baseffekt.
Om förhållandet ligger högre än 1.6, tyder detta på att företaget i regel befinner sig i en baseffekt. I detta fallet är det förväntade PE (Pris-Vinst-Förhållande) en bättre indikation på kommande tillväxt än den procentuella tillväxtvärdet (LT Growth).
LT P/E5.155Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth9.137%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts3Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 3 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield0.400Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 2.062% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta143Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 143.
Correlation0.4170%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4170% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk4.05 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 4.05 SEK eller 0.24010%.
VaR värdet beräknas till 4.05 SEK. Risken är därmed 0.24010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31