Öresund

Öresund

Verksamhet: 
Koncernen består av moderföretaget Investment AB Öresund, ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet, det helägda dotterföretaget Ven Capital AB som är rörelsedrivande i värdepappershandel samt det helägda dotterföretaget Eigenrac Holding AB. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds aktieägare en god långsiktig avkastning.
Adress: 
Box 7621
103 94 STOCKHOLM
Sverige
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
ORES
Agenda : 
2017-10-10
Rapporter Öresund