Medivir AB

Medivir AB

Verksamhet: 
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på onkolog och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).
Adress: 
Blasieholmsgatan 2
111 48 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.medivir.se
Större ägare: 
 • Bo Öberg
 • Healthinvest Value Fund
 • Nils Gunnar Johansson
 • Nordea Investment Funds
 • Credit Suisse AG
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
MVIR-B
Ledning: 
 • Richard Bethell, Chief Scientific Officer
 • Ola Burmark, Chief Financial Officer
 • Åsa Holmgren, EVP Strategic Regulatory Affairs
 • Christine Lind, EVP Strategic Business Development
 • Niklas Prager, CEO
Styrelse: 
 • Anna Malm Bernsten, styrelseordförande
 • Anders Ekblom, styrelseledamot
 • Anders Hallberg, styrelseledamot
 • Johan Harmenberg, styrelseledamot
 • Helena Levander, styrelseledamot
 • Thomas Axelsson, styrelseledamot
P/E-tal: 
-10.1
1
Agenda : 
2017-04-28
Rapporter Medivir
2017-05-03
Stämmor Medivir
2017-07-25
Rapporter Medivir
2017-10-26
Rapporter Medivir
Aktie: MEDIVIR AB
ISIN: SE0000273294
Analysdatum: 2017-03-21
Global EvaluationNeutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-02-17.
Stars0/4
Inget intresse sedasn 2017-02-10.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2017-01-24
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2017-01-24 med kursen 87.25.
Valuation RatingKraftigt övervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara väsentligt övervärderad.
MT Tech TrendNegativ marknad sedan 2017-02-10
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2017-02-10. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 82.285.
4wk Rel Perf-7.780% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -7.780% jämfört med DJ Stoxx 600.
Risk ZoneMedel
Aktien är sedan 2017-01-10 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 309%.
Mkt Cap in $bn0.2186Small-cap
Med ett börsvärde av <$1mrd. anses MEDIVIR AB vara en small-cap aktie.
G/PE Ratio-19.165 Företaget i en svår situation
En negativ tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst kvotering" visar antingen att den pronostiserade tillväxten bromsar (negativ årlig tillväxtsuppskattning) eller finansiella analytiker förväntar sig en förlust (negativt uppskattad PE).
LT P/E-5.186 en förväntad förlust
Det beräknade PE talet (kurs-vinst-förhållande) är negativt: finansanalytikerna förväntar sig en förlust.
LT Growth-99.387%Förväntad årlig tillväxt till 2018
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2018.
Avg. Nb analysts3Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 3 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield0.000Ingen utdelning
Företaget betalar inte ut en dividens.
Beta59Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 59.
Correlation0.2003%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk8.27 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 8.27 SEK eller 11.611%.
VaR värdet beräknas till 8.27 SEK. Risken är därmed 11.611%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-04-022004-04-02