Medivir AB

Medivir AB

Verksamhet: 
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på onkolog och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).
Adress: 
Blasieholmsgatan 2
111 48 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.medivir.se
Större ägare: 
 • Bo Öberg
 • Healthinvest Value Fund
 • Nils Gunnar Johansson
 • Nordea Investment Funds
 • Credit Suisse AG
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
MVIR-B
Ledning: 
 • Richard Bethell, Chief Scientific Officer
 • Ola Burmark, Chief Financial Officer
 • Åsa Holmgren, EVP Strategic Regulatory Affairs
 • Christine Lind, EVP Strategic Business Development
 • Niklas Prager, CEO
Styrelse: 
 • Anna Malm Bernsten, styrelseordförande
 • Anders Ekblom, styrelseledamot
 • Anders Hallberg, styrelseledamot
 • Johan Harmenberg, styrelseledamot
 • Helena Levander, styrelseledamot
 • Thomas Axelsson, styrelseledamot
P/E-tal: 
-8.1
1
Agenda : 
2017-10-26
Rapporter Medivir
2017-10-26
Börs övrigt Medivir
2018-02-16
Rapporter Medivir
2018-04-27
Rapporter Medivir
2018-07-25
Rapporter Medivir
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter