Medivir AB

Medivir AB

Verksamhet: 
Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på forskning inom proteashämmare samt nukleotid- och nukleosidvetenskap. Forskningen bedrivs i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas IIIstudier. Utvecklingen bedrivs i såväl egen regi som i partnerskap. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).
Adress: 
Box 1086
141 22 HUDDINGE
Sverige
Hemsida: 
http://www.medivir.se
Större ägare: 
 • Bo Öberg
 • Nils Gunnar Johansson
 • Nordea Investment Funds
 • MSIL IPB client account
 • Linc AB
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
MVIR-B
Ledning: 
 • Richard Bethell, Chief Scientific Officer
 • Daniel Eriksson, Chief Information Officer
 • Åsa Holmgren, EVP Strategic Regulatory Affairs
 • Christine Lind, Chief Executive Officer
 • Christina Herder, EVP Strategic Business Development
 • John Öhd, Chief Medical Officer
 • Erik Björk, CFO
Styrelse: 
 • Anna Malm Bernsten, styrelseordförande
 • Anders Ekblom, styrelseledamot
 • Anders Hallberg, styrelseledamot
 • Bengt Julander, styrelseledamot
 • Helena Levander, styrelseledamot
 • Bengt Westermark, styrelseledamot
P/E-tal: 
-5.2
1
Agenda : 
2018-07-25
Rapporter Medivir
2018-10-26
Rapporter Medivir