Intrum Justitia AB

Intrum Justitia AB

Verksamhet: 
Europas ledande Credit Management Services företag med heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, vars tjänster syftar förbättra företags kassaflöden och lönsamhet. Grundades 1923, cirka 3 850 anställda i 19 länder. Noterat vid Nasdaq Stockholm. Omsatte 2015 omkring 5,6 miljarder kronor.
Adress: 
Hesselmans torg 14
SE-105 24 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.intrum.com
Större ägare: 
  • Fidelity
  • Lannebo
  • State of New Jersey pensions fond
  • SHB Fonder
  • SEB Fonder
  • 4:e AP Fonden
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
IJ
Ledning: 
  • Lars Wollung VD och koncernchef
  • Erik Forsberg Finansdirektör
  • Annika Billberg Kommunikationschef
Styrelse: 
  • Lars Lundquist Ordförande
IR ansvarig: 
Erik Forsberg
P/E-tal: 
25.2
Direktavkastning: 
3.00%
4 2
Agenda : 
2018-01-31
Rapporter Intrum
2018-04-27
Rapporter Intrum
2018-07-24
Rapporter Intrum
2018-10-26
Rapporter Intrum
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: INTRUM JUSTITIA AB
ISIN: SE0000936478
Analysdatum: 2017-12-15
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2017-09-05.
Interest4/4
Väldigt starkt intresse sedan 2017-12-08.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-09-15
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-09-15 med kursen 280.50.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2017-09-12
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2017-09-12. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 287.760.
4wk Rel Perf11.209%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 11.209% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 200%.
Mkt Cap in $bn4.9526Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses INTRUM JUSTITIA AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.39835.619% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 35.619% jämfört med det normala priset.
LT P/E12.496Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth14.168%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts7Måttligt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 7 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.300Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 41.238% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta152Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 152.
Correlation0.4802%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4802% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk41.79 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 41.79 SEK eller 0.13063%.
VaR värdet beräknas till 41.79 SEK. Risken är därmed 0.13063%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-04-022004-04-02