Intrum Justitia AB

Intrum Justitia AB

Tickerkod: 
IJ
P/E-tal: 
25.2
Direktavkastning: 
3.00%
4 2
Agenda : 
2018-04-27
Rapporter Intrum
2018-04-27
Stämmor Intrum
2018-04-30
Exklusive utdelning Intrum
2018-07-24
Rapporter Intrum
2018-10-26
Rapporter Intrum
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: INTRUM JUSTITIA AB
ISIN: SE0000936478
Analysdatum: 2018-03-16
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-02-02.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2018-02-02.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-09-15
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-09-15 med kursen 280.50.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2018-02-02
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2018-02-02. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 276.267.
4wk Rel Perf0.612%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativa prestanda är under de senaste fyra veckorna 0.612% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 233%.
Mkt Cap in $bn4.1681Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses INTRUM JUSTITIA AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.925 Kraftigt reducerad tillväxtförväntan baserat på en baseffekt.
Om förhållandet ligger högre än 1.6, tyder detta på att företaget i regel befinner sig i en baseffekt. I detta fallet är det förväntade PE (Pris-Vinst-Förhållande) en bättre indikation på kommande tillväxt än den procentuella tillväxtvärdet (LT Growth).
LT P/E8.645Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth12.271%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts6Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 6 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield4.375Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 37.823% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta124Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 124.
Correlation0.4368%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4368% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk31.50 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 31.50 SEK eller 0.12133%.
VaR värdet beräknas till 31.50 SEK. Risken är därmed 0.12133%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-04-022004-04-02