HQ AB

HQ AB

Verksamhet: 
HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking. HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 300 personer.
Adress: 
SE-103 71 STOCKHOLM
Sverige
Tickerkod: 
HQ
Agenda : 
2017-05-29
Börs övrigt HQ
2017-06-13
Börs övrigt HQ
2017-08-08
Rapporter HQ