Hansa Medical AB

Hansa Medical AB

Verksamhet: 
Hansa Medical förädlar biomedicinska upptäckter till läkemedelskandidater och till diagnostiska analysmetoder. Verksamheten drivs genom projektledning av prekliniska och tidiga kliniska utvecklingsinsatser. Hansa Medical driver i dagsläget fyra utvecklingsprojekt: IdeS, alpha-11, Sepsisdiagnostik och HM-401.
Adress: 
Box 785
SE-220 07 LUND
Sverige
Lista: 
Small
Tickerkod: 
HMED
1
Agenda : 
2018-07-19
Rapporter Hansa Medical
2018-07-19
Börs övrigt Hansa Medical
2018-11-01
Rapporter Hansa Medical

Nyheter