Getinge AB

Getinge AB

Verksamhet: 
Getinge är en av de stora medicintekniska företagen på den svenska börsen. Bolaget arbetar med lösningar inom vård, omsorg och forskning. Verksamheten kretsar kring tre varumärken: ArjoHuntleigh, Getinge och Maquet. Huvudkontoret ligger i halländska Getinge.
Adress: 
Box 8861
SE-402 72 GÖTEBORG
Sverige
Hemsida: 
http://www.getingegroup.com
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
GETI B
Ledning: 
  • Alex Myers - VD
Styrelse: 
  • Carl Bennet - Ordförande
P/E-tal: 
29.0
Direktavkastning: 
1.50%
1 6 4
Agenda : 
2017-12-04
Stämmor Getinge
2017-12-07
Exklusive utdelning Getinge
2018-01-29
Rapporter Getinge
2018-04-26
Stämmor Getinge
2018-07-16
Rapporter Getinge
2018-10-18
Rapporter Getinge
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: GETINGE AB
ISIN: SE0000202624
Analysdatum: 2017-11-14
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-06-09.
Interest1/4
Väldigt svagt intresse sedan 2017-11-10.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2017-03-21
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2017-03-21 med kursen 153.37.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2017-11-10
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2017-11-10. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 158.099.
4wk Rel Perf-0.749%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativa prestanda är under de senaste fyra veckorna -0.749% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 191%.
Mkt Cap in $bn4.9184Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses GETINGE AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.10718.688% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 18.688% jämfört med det normala priset.
LT P/E14.562Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth14.272%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts13Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 13 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield1.846Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 26.883% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta131Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 131.
Correlation0.4534%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4534% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk28.61 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 28.61 SEK eller 0.18774%.
VaR värdet beräknas till 28.61 SEK. Risken är därmed 0.18774%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02