Getinge AB

Getinge AB

Verksamhet: 
Getinge är en av de stora medicintekniska företagen på den svenska börsen. Bolaget arbetar med lösningar inom vård, omsorg och forskning. Verksamheten kretsar kring tre varumärken: ArjoHuntleigh, Getinge och Maquet. Huvudkontoret ligger i halländska Getinge.
Adress: 
Box 8861
SE-402 72 GÖTEBORG
Sverige
Hemsida: 
http://www.getingegroup.com
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
GETI B
Ledning: 
  • Alex Myers - VD
Styrelse: 
  • Carl Bennet - Ordförande
P/E-tal: 
23.0
Direktavkastning: 
1.60%
2 5 4
Agenda : 
2017-10-18
Rapporter Getinge
2018-01-30
Rapporter Getinge
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: GETINGE AB
ISIN: SE0000202624
Analysdatum: 2017-09-19
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-06-09.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2017-09-15.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2017-03-21
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2017-03-21 med kursen 153.37.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2017-09-15
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2017-09-15. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 145.046.
4wk Rel Perf5.303%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 5.303% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 240%.
Mkt Cap in $bn5.1269Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses GETINGE AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.24227.563% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 27.563% jämfört med det normala priset.
LT P/E12.158Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth12.960%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts13Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 13 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.145Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 26.081% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta106Något känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 106.
Correlation0.4187%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4187% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk22.31 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 22.31 SEK eller 0.14766%.
VaR värdet beräknas till 22.31 SEK. Risken är därmed 0.14766%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02