Getinge AB

Getinge AB

Tickerkod: 
GETI B
P/E-tal: 
15.7
Direktavkastning: 
2.10%
1 7 5
Agenda : 
2018-01-29
Rapporter Getinge
2018-01-29
Börs övrigt Getinge
2018-04-26
Stämmor Getinge
2018-07-16
Rapporter Getinge
2018-10-18
Rapporter Getinge
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: GETINGE AB
ISIN: SE0000202624
Analysdatum: 2018-01-19
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-06-09.
Interest1/4
Väldigt svagt intresse sedan 2017-12-15.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2017-03-21
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2017-03-21 med kursen 126.03.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2017-11-10
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2017-11-10. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 123.107.
4wk Rel Perf-6.872% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -6.872% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 186%.
Mkt Cap in $bn3.9154Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses GETINGE AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.30030.771% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 30.771% jämfört med det normala priset.
LT P/E12.914Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth14.905%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts6Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 6 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield1.883Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 24.321% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta135Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 135.
Correlation0.4739%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4739% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk16.45 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 16.45 SEK eller 0.14239%.
VaR värdet beräknas till 16.45 SEK. Risken är därmed 0.14239%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02