CLX Communications AB

CLX Communications AB

Verksamhet: 
CLX erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster till företag. Tjänsterna gör det möjligt att integrera meddelande-, röstapplikations- och mobildatatjänster i verksamheten och avänds både inom kundrelationer oh interna processer. Exempel på tjänster där CLX tjänst används är patientpåminnelser inom sjukvården, annonsmarknaden och för datakommunikation för uppkopplade hemlarm.
Adress: 
Box 1219
164 51 KISTA
Sverige
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
CLX
Agenda : 
2017-11-07
Rapporter CLX