Boliden AB

Boliden AB

Verksamhet: 
Boliden är ett ledande metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metall­återvinning. Boliden driver fem gruvområden och fem smältverk i Sverige, Norge, Finland och Irland. Boliden har cirka 4900 medarbetare och en omsättning på 40 miljarder kronor.
Adress: 
Boliden AB
SE-101 20 STOCKHOLM
Sverige
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
BOL
P/E-tal: 
10.8
Direktavkastning: 
3.00%
4 13
Agenda : 
2017-04-25
Stämmor Boliden
2017-04-25
Rapporter Boliden
2017-04-26
Exklusive utdelning Boliden
2017-07-20
Rapporter Boliden
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015

Nyheter

Aktie: BOLIDEN AB
ISIN: SE0000869646
Analysdatum: 2017-03-21
Global EvaluationNågot positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2017-03-14.
Stars3/4
Starkt intresse sedan 2017-03-17.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-02-03
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-02-03 med kursen 256.80.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech TrendNeutral marknadstrend men tidigare positiv. (sedan 2017-03-17)
Aktien handlas kring sitt 40-dagars rörelsegenomsnitt (rörelse mellan +1.75% och -1.75% räknas som neutrala). Innan detta (sedan 2017-03-17), handlades aktien lägre än sin genomsnittliga rörelse. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 271.225.
4wk Rel Perf-7.700% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -7.700% jämfört med DJ Stoxx 600.
Risk ZoneLåg
Aktien är klassificerad i en låg riskzon sedan 2017-03-14.
Bear MarketStarkt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
Aktien tenderar inte att följa vid en genomsnittlig indexsänkning runt -58.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 190%.
Mkt Cap in $bn8.2831Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses BOLIDEN AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.884 Kraftigt reducerad tillväxtförväntan baserat på en baseffekt.
Om förhållandet ligger högre än 1.6, tyder detta på att företaget i regel befinner sig i en baseffekt. I detta fallet är det förväntade PE (Pris-Vinst-Förhållande) en bättre indikation på kommande tillväxt än den procentuella tillväxtvärdet (LT Growth).
LT P/E9.656Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth14.853%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts18Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 18 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.338Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 32.233% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta90Något känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 90.
Correlation0.4889%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4889% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk35.59 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 35.59 SEK eller 13.370%.
VaR värdet beräknas till 35.59 SEK. Risken är därmed 13.370%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2005-08-172005-08-17