Boliden AB

Boliden AB

Verksamhet: 
Boliden är ett ledande metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metall­återvinning. Boliden driver fem gruvområden och fem smältverk i Sverige, Norge, Finland och Irland. Boliden har cirka 4900 medarbetare och en omsättning på 40 miljarder kronor.
Adress: 
Boliden AB
SE-101 20 STOCKHOLM
Sverige
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
BOL
P/E-tal: 
9.5
Direktavkastning: 
3.50%
4 12
Agenda : 
2017-07-20
Rapporter Boliden
2017-07-20
Börs övrigt Boliden
2017-10-24
Rapporter Boliden
2017-11-21
Kapitalmarknadsdag Boliden
2018-02-14
Rapporter Boliden
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015

Nyheter

Aktie: BOLIDEN AB
ISIN: SE0000869646
Analysdatum: 2017-06-20
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-06-02.
Interest1/4
Väldigt svagt intresse sedan 2017-06-16.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2017-04-07
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2017-04-07 med kursen 282.10.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2017-04-25
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2017-04-25. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 250.310.
4wk Rel Perf-6.693% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -6.693% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-06-02 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 216%.
Mkt Cap in $bn7.0063Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses BOLIDEN AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.41236.262% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 36.262% jämfört med det normala priset.
LT P/E10.578Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth11.741%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts18Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 18 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.195Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 33.798% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta91Något känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 91.
Correlation0.4038%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4038% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk27.06 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 27.06 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 27.06 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2005-08-172005-08-17