Boliden AB

Boliden AB

Tickerkod: 
BOL
P/E-tal: 
10.9
Direktavkastning: 
3.00%
7 3 4
Agenda : 
2018-04-27
Rapporter Boliden
2018-04-30
Exklusive utdelning Boliden
2018-05-16
Börs övrigt Boliden
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: BOLIDEN AB
ISIN: SE0000869646
Analysdatum: 2018-03-16
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-03-02.
Interest4/4
Väldigt starkt intresse sedan 2018-02-16.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2018-02-09
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2018-02-09 med kursen 270.50.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2018-02-16
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2018-02-16. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 282.970.
4wk Rel Perf3.502%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 3.502% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-06-02 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 194%.
Mkt Cap in $bn9.8951Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses BOLIDEN AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio0.78215.109% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 15.109% premie.
LT P/E12.320Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth4.962%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts15Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 15 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield4.671Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 57.542% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta75Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 75.
Correlation0.3566%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk41.10 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 41.10 SEK eller 0.13868%.
VaR värdet beräknas till 41.10 SEK. Risken är därmed 0.13868%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2005-08-172005-08-17