Boliden AB

Boliden AB

Verksamhet: 
Boliden är ett ledande metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metall­återvinning. Boliden driver fem gruvområden och fem smältverk i Sverige, Norge, Finland och Irland. Boliden har cirka 4900 medarbetare och en omsättning på 40 miljarder kronor.
Adress: 
Boliden AB
SE-101 20 STOCKHOLM
Sverige
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
BOL
P/E-tal: 
11.3
Direktavkastning: 
2.90%
5 11
Agenda : 
2017-04-25
Stämmor Boliden
2017-04-25
Rapporter Boliden
2017-04-26
Exklusive utdelning Boliden
Aktie: BOLIDEN AB
ISIN: SE0000869646
Analysdatum: 2017-02-21
Global EvaluationPositiv
Aktien anses ligga i en positiv zon sedan 2017-02-07.
Stars4/4
Väldigt starkt intresse sedan 2017-02-03.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-02-03
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-02-03 med kursen 256.80.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech TrendPositiv marknadstrend sedan 2016-04-15
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2016-04-15. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 253.962.
4wk Rel Perf10.617%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 10.617% jämfört med DJ Stoxx 600.
Risk ZoneLåg
Aktien är klassificerad i en låg riskzon sedan 2017-02-07.
Bear MarketStarkt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
Aktien tenderar inte att följa vid en genomsnittlig indexsänkning runt -51.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 174%.
Mkt Cap in $bn8.7223Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses BOLIDEN AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.970 Kraftigt reducerad tillväxtförväntan baserat på en baseffekt.
Om förhållandet ligger högre än 1.6, tyder detta på att företaget i regel befinner sig i en baseffekt. I detta fallet är det förväntade PE (Pris-Vinst-Förhållande) en bättre indikation på kommande tillväxt än den procentuella tillväxtvärdet (LT Growth).
LT P/E9.804Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth16.530%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts17Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 17 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.786Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 27.308% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta98Något känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 98.
Correlation0.4965%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4965% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk65.32 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 65.32 SEK eller 22.798%.
VaR värdet beräknas till 65.32 SEK. Risken är därmed 22.798%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2005-08-172005-08-17