Boliden AB

Boliden AB

Verksamhet: 
Boliden är ett ledande metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metall­återvinning. Boliden driver fem gruvområden och fem smältverk i Sverige, Norge, Finland och Irland. Boliden har cirka 4900 medarbetare och en omsättning på 40 miljarder kronor.
Adress: 
Boliden AB
SE-101 20 STOCKHOLM
Sverige
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
BOL
P/E-tal: 
10.0
Direktavkastning: 
3.30%
4 13
Agenda : 
2017-07-20
Rapporter Boliden
2017-10-24
Rapporter Boliden
2017-11-21
Kapitalmarknadsdag Boliden
2018-02-14
Rapporter Boliden
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015

Nyheter

Aktie: BOLIDEN AB
ISIN: SE0000869646
Analysdatum: 2017-04-25
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2017-03-14.
Interest1/4
Väldigt svagt intresse sedan 2017-04-25.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2017-04-07
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2017-04-07 med kursen 282.10.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2017-04-25
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2017-04-25. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 277.065.
4wk Rel Perf-7.523% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -7.523% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityLåg
Aktien är klassificerad i en låg riskzon sedan 2017-03-14.
Bear MarketStarkt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
Aktien tenderar inte att följa vid en genomsnittlig indexsänkning runt -57.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 220%.
Mkt Cap in $bn8.1045Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses BOLIDEN AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.627 Kraftigt reducerad tillväxtförväntan baserat på en baseffekt.
Om förhållandet ligger högre än 1.6, tyder detta på att företaget i regel befinner sig i en baseffekt. I detta fallet är det förväntade PE (Pris-Vinst-Förhållande) en bättre indikation på kommande tillväxt än den procentuella tillväxtvärdet (LT Growth).
LT P/E10.534Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth13.813%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts18Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 18 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.327Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 35.047% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta80Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 80.
Correlation0.4269%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4269% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk24.03 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 24.03 SEK eller 9.242%.
VaR värdet beräknas till 24.03 SEK. Risken är därmed 9.242%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2005-08-172005-08-17