Boliden AB

Boliden AB

Verksamhet: 
Boliden är ett ledande metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metall­återvinning. Boliden driver fem gruvområden och fem smältverk i Sverige, Norge, Finland och Irland. Boliden har cirka 4900 medarbetare och en omsättning på 40 miljarder kronor.
Adress: 
Boliden AB
SE-101 20 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.boliden.com
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
BOL
Ledning: 
  • Lennart Evrell VD och koncernchef
Styrelse: 
  • Anders Ullberg Ordförande
IR ansvarig: 
Sophie Arnius
P/E-tal: 
12.1
Direktavkastning: 
2.70%
3 11 2
Agenda : 
2017-10-24
Rapporter Boliden
2017-10-24
Börs övrigt Boliden
2017-11-21
Kapitalmarknadsdag Boliden
2018-02-14
Rapporter Boliden
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: BOLIDEN AB
ISIN: SE0000869646
Analysdatum: 2017-10-20
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-09-19.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2017-10-13.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-09-12
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-09-12 med kursen 283.40.
Valuation RatingNågot övervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något övervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2017-07-21
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2017-07-21. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 273.548.
4wk Rel Perf4.884%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 4.884% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-06-02 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 222%.
Mkt Cap in $bn9.9663Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses BOLIDEN AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio0.74820.372% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 20.372% premie.
LT P/E12.992Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth7.006%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts17Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 17 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.708Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 35.186% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta92Något känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 92.
Correlation0.3227%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk54.08 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 54.08 SEK eller 0.18197%.
VaR värdet beräknas till 54.08 SEK. Risken är därmed 0.18197%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2005-08-172005-08-17