Boliden AB

Boliden AB

Tickerkod: 
BOL
P/E-tal: 
11.6
Direktavkastning: 
2.80%
4 11 2
Agenda : 
2018-02-14
Rapporter Boliden
2018-04-27
Rapporter Boliden
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: BOLIDEN AB
ISIN: SE0000869646
Analysdatum: 2017-12-15
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-12-12.
Interest1/4
Väldigt svagt intresse sedan 2017-12-12.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-12-15
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-12-15 med kursen 270.00.
Valuation RatingNågot övervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något övervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2017-11-17
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2017-11-17. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 281.145.
4wk Rel Perf-4.581% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -4.581% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-06-02 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 222%.
Mkt Cap in $bn8.6915Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses BOLIDEN AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio0.71426.065% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 26.065% premie.
LT P/E11.518Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth5.144%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts18Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 18 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.079Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 35.469% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta89Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 89.
Correlation0.3020%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk45.32 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 45.32 SEK eller 0.16787%.
VaR värdet beräknas till 45.32 SEK. Risken är därmed 0.16787%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2005-08-172005-08-17