Black Earth Farming Ltd

Black Earth Farming Ltd

Verksamhet: 
Black Earth Farming är ett jordbruksbolag som har full äganderätt till 81% av totalt 310 tusen hektar mark i sydvästra Ryssland. Produktionen från över 220 tusen hektar utgörs av spannmålsväxterna vete, korn och majs samt oljeväxterna solros, raps och soja.
Adress: 
Nautilus House
La Cour des Casernes
St Helier
JE1 3NH
Jersey
Lista: 
Small Cap
Tickerkod: 
BEF-SDB
Agenda : 
2017-02-24
Rapporter Black Earth