Black Earth Farming Ltd

Black Earth Farming Ltd

Verksamhet: 
Black Earth Farming är ett jordbruksbolag som har full äganderätt till 81% av totalt 310 tusen hektar mark i sydvästra Ryssland. Produktionen från över 220 tusen hektar utgörs av spannmålsväxterna vete, korn och majs samt oljeväxterna solros, raps och soja.
Adress: 
Nautilus House
La Cour des Casernes
St Helier
JE1 3NH
Jersey
Hemsida: 
http://www.blackearthfarming.com
Större ägare: 
  • Investment AB Kinnevik
  • GoMobile
  • Alecta Pension Funds
  • Danske Invest Funds
Lista: 
Small Cap
Tickerkod: 
BEF-SDB
Ledning: 
  • Richard Warburton - VD
Styrelse: 
  • Vigo Carlund - Ordförande
IR ansvarig: 
Rostislav Samotsvetov
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter