Bilia AB

Bilia AB

Verksamhet: 
Bilia är Nordens största bilkedja med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bolaget har 101 anläggningar i Sverige, Norge och Danmark samt den internetbaserade auktionssajten Netbil. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
Adress: 
Box 9003
SE-400 91 GÖTEBORG
Sverige
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
BILI A
1
Agenda : 
2017-04-19
Stämmor Bilia
2017-04-20
Exklusive utdelning Bilia
2017-05-02
Rapporter Bilia
2017-07-27
Rapporter Bilia
Aktie: BILIA AB
ISIN: SE0007157763
Analysdatum: 2017-03-21
Global EvaluationNågot positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2016-11-08.
Stars2/4
Svagt intresse sedan 2017-02-24.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-02-10
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-02-10 med kursen 207.50.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech TrendNegativ marknad sedan 2017-02-24
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2017-02-24. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 205.286.
4wk Rel Perf-10.050% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -10.050% jämfört med DJ Stoxx 600.
Risk ZoneLåg
Aktien är klassificerad i en låg riskzon sedan 2016-11-08.
Bear MarketStarkt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
Aktien tenderar inte att följa vid en genomsnittlig indexsänkning runt -77.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 195%.
Mkt Cap in $bn1.0935Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses BILIA AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.12019.621% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 19.621% jämfört med det normala priset.
LT P/E12.099Det beräknade PE värdet för 2018
Det beräknade PE värdet för året 2018.
LT Growth8.545%Förväntad årlig tillväxt till 2018
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2018.
Avg. Nb analysts5Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 5 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield5.002Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 60.521% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta71Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 71.
Correlation0.3670%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk15.49 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 15.49 SEK eller 8.283%.
VaR värdet beräknas till 15.49 SEK. Risken är därmed 8.283%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02