Bilia AB

Bilia AB

Verksamhet: 
Bilia är Nordens största bilkedja med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bolaget har 101 anläggningar i Sverige, Norge och Danmark samt den internetbaserade auktionssajten Netbil. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
Adress: 
Box 9003
SE-400 91 GÖTEBORG
Sverige
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
BILI A
1
Agenda : 
2017-05-02
Rapporter Bilia
2017-06-06
Börs övrigt Bilia
2017-07-27
Rapporter Bilia
Aktie: BILIA AB
ISIN: SE0007157763
Analysdatum: 2017-04-25
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-04-18.
Interest0/4
Inget intresse sedasn 2017-04-18.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2017-04-18
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2017-04-18 med kursen 182.50.
Valuation RatingNågot övervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något övervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2017-02-24
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2017-02-24. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 192.821.
4wk Rel Perf-10.513% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -10.513% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityLåg
Aktien är klassificerad i en låg riskzon sedan 2016-11-08.
Bear MarketStarkt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
Aktien tenderar inte att följa vid en genomsnittlig indexsänkning runt -72.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 197%.
Mkt Cap in $bn1.0105Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses BILIA AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio0.495>50% relativ till förväntad tillväxt
Ett förhållande (tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) under 0,6 tyder på att investerare måste betala en betydande premie för den uppskattade tillväxtpotential: >50% premie.
LT P/E21.075Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth7.911%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts4Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 4 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.529Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 53.300% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta77Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 77.
Correlation0.3876%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk12.17 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 12.17 SEK eller 7.053%.
VaR värdet beräknas till 12.17 SEK. Risken är därmed 7.053%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02