Besqab

Besqab

Verksamhet: 
Besqab bildades 1989 och fokuset för verksamheten är i huvudsak fokuserad till projektutveckling av bostäder. Det innebär nyproduktion av bostadsrätter och egna hem i attraktiva lägen med tyngdpunkt på storstockholmsområdet och Uppsala. Arbetar även med andra företag som projektledare. De arbetar även med fastigheter med tyngdpunk på Vård- och Omsorgsbostäder.
Adress: 
Besqab
SE-183 13 TÄBY
Sverige
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
BESQ
Agenda : 
2017-07-21
Rapporter Besqab
2017-11-10
Rapporter Besqab
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014

Nyheter