Bergs Timber AB

Bergs Timber AB

Verksamhet: 
Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö samt i träskyddsanläggningen Bitus i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd på 9 mil.
Adress: 
Bergs Väg 13
SE-570 84 MÖRLUNDA
Sverige
Lista: 
Small Cap
Tickerkod: 
BRG B
Agenda : 
2017-06-29
Rapporter Bergs Timber
2017-06-29
Stämmor Bergs Timber
2017-06-30
Börs övrigt Bergs Timber
2017-10-05
Rapporter Bergs Timber
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014

Nyheter