Bactiguard Holding

Bactiguard Holding

Verksamhet: 
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar och tillverkar infektionshämmande katetrar och endotrakealtuber. Bactiguards produktportfölj omfattar urinvägskatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar, där samtliga produkter är behandlade med bolagets infektionshämmande beläggning. Marknaden finns i Sverige, Schwiez, USA, Södra Afrika,Israel, Saudiarabien, Iran och Japan
Adress: 
Box 15
SE-146 21 TULLINGE
Sverige
Lista: 
Small Cap
Tickerkod: 
BACTI B
Agenda : 
2017-08-10
Rapporter Bactiguard
2017-11-09
Rapporter Bactiguard
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014

Nyheter