Axfood AB

Axfood AB

Verksamhet: 
Axfood är ett av de största börsnoterade bolagen i Norden inom dagligvaruhandel. Bolaget är specialiserat på detalj- och partihandel i Sverige. Företaget bedriver en rad dagligvarukedjor däribland Hemköp, Willys och PrisXtra. Axfood bedriver även partihandel genom Dagab och Axfood Närlivs. Huvudägare är Axel Johnson med cirka 50 procent av kapitalet.
Adress: 
Solnavägen 4
SE-107 69 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.axfood.se
Större ägare: 
  • Axel Johnson AB koncernen
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
AXFO
Ledning: 
  • Anders Strålman VD
Styrelse: 
  • Fredrik Persson Ordförande
P/E-tal: 
19.4
Direktavkastning: 
4.60%
1 5 2
Agenda : 
2017-10-19
Rapporter Axfood
2017-11-28
Kapitalmarknadsdag Axfood
2018-02-06
Rapporter Axfood
Aktie: AXFOOD AB
ISIN: SE0006993770
Analysdatum: 2017-08-18
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-07-07.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2017-08-11.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2017-06-06
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2017-06-06 med kursen 147.10.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Marknaden är numera neutral men var tidigare (sedan 2017-06-30) i en negativ fas.
Aktien handlas nära sitt 40-dagars genomsnitt (räckvidd mellan +1.75% och -1.75% ). Innan detta (sedan 2017-06-30), låg aktien i en negativ trend. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 142.191.
4wk Rel Perf2.260%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 2.260% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-05-30 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 168%.
Mkt Cap in $bn3.5856Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses AXFOOD AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio0.8367.662% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 7.662% premie.
LT P/E18.319Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth10.796%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts5Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 5 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield4.518Utdelningen är inte tillräckligt täckt av vinsterna.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 82.761% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta36Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 36.
Correlation0.2580%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk16.66 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 16.66 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 16.66 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31