Axfood AB

Axfood AB

Tickerkod: 
AXFO
P/E-tal: 
20.4
Direktavkastning: 
4.80%
4 1
Agenda : 
2018-04-24
Rapporter Axfood
2018-07-16
Rapporter Axfood
2018-10-24
Rapporter Axfood
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: AXFOOD AB
ISIN: SE0006993770
Analysdatum: 2018-03-16
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2018-03-06.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2018-03-06.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2018-02-09
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2018-02-09 med kursen 146.70.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2018-02-06
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2018-02-06. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 156.151.
4wk Rel Perf-0.418%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativa prestanda är under de senaste fyra veckorna -0.418% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityLåg
Aktien är klassificerad i en låg riskzon sedan 2018-02-09.
Bear MarketStarkt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
Aktien tenderar inte att följa vid en genomsnittlig indexsänkning runt -54.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 177%.
Mkt Cap in $bn3.7643Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses AXFOOD AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio0.77715.884% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 15.884% premie.
LT P/E20.011Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth10.728%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts5Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 5 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield4.814Utdelningen är inte tillräckligt täckt av vinsterna.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 96.329% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta54Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 54.
Correlation0.3447%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk8.83 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 8.83 SEK eller 0.06010%.
VaR värdet beräknas till 8.83 SEK. Risken är därmed 0.06010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31