Axfood AB

Axfood AB

Verksamhet: 
Axfood är ett av de största börsnoterade bolagen i Norden inom dagligvaruhandel. Bolaget är specialiserat på detalj- och partihandel i Sverige. Företaget bedriver en rad dagligvarukedjor däribland Hemköp, Willys och PrisXtra. Axfood bedriver även partihandel genom Dagab och Axfood Närlivs. Huvudägare är Axel Johnson med cirka 50 procent av kapitalet.
Adress: 
Solnavägen 4
SE-107 69 STOCKHOLM
Sverige
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
AXFO
P/E-tal: 
20.3
Direktavkastning: 
4.30%
1 5 2
Agenda : 
2017-07-14
Rapporter Axfood
2017-10-19
Rapporter Axfood
Aktie: AXFOOD AB
ISIN: SE0006993770
Analysdatum: 2017-06-20
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-05-30.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2017-06-06.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2017-06-06
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2017-06-06 med kursen 147.10.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2017-04-28
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2017-04-28. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 141.195.
4wk Rel Perf3.787%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 3.787% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-05-30 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 172%.
Mkt Cap in $bn3.5387Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses AXFOOD AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio0.80711.584% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 11.584% premie.
LT P/E19.065Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth11.061%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts6Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 6 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield4.317Utdelningen är inte tillräckligt täckt av vinsterna.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 82.296% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta39Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 39.
Correlation0.3140%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk17.81 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 17.81 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 17.81 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31