Axfood AB

Axfood AB

Verksamhet: 
Axfood är ett av de största börsnoterade bolagen i Norden inom dagligvaruhandel. Bolaget är specialiserat på detalj- och partihandel i Sverige. Företaget bedriver en rad dagligvarukedjor däribland Hemköp, Willys och PrisXtra. Axfood bedriver även partihandel genom Dagab och Axfood Närlivs. Huvudägare är Axel Johnson med cirka 50 procent av kapitalet.
Adress: 
Solnavägen 4
SE-107 69 STOCKHOLM
Sverige
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
AXFO
P/E-tal: 
18.7
Direktavkastning: 
4.70%
1 5 2
Agenda : 
2017-04-20
Rapporter Axfood
2017-07-14
Rapporter Axfood
2017-10-19
Rapporter Axfood
Aktie: AXFOOD AB
ISIN: SE0006993770
Analysdatum: 2017-03-21
Global EvaluationNågot positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2016-05-31.
Stars2/4
Svagt intresse sedan 2017-03-17.
Earnings Rev TrendAnalyterna neutrala men tidigare positiva (sedan 2017-02-24)
Analytiker har inte påtagligt reviderat sina aktievinstprognoser jämfört med sju veckor sedan (förändringar mellan +1% and -1% anses neutrala). Den senaste betydelsefulla trenden är dock positiv sedan 2017-02-24 med en kurs på 138.20.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech TrendNegativ marknad sedan 2017-03-17
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2017-03-17. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 141.672.
4wk Rel Perf-2.580% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -2.580% jämfört med DJ Stoxx 600.
Risk ZoneLåg
Ligger i en låg riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketStarkt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
Aktien tenderar inte att följa vid en genomsnittlig indexsänkning runt -63.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 206%.
Mkt Cap in $bn3.2066Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses AXFOOD AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio0.8782.448% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 2.448% premie.
LT P/E16.985Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth10.243%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts6Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 6 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield4.678Utdelningen är inte tillräckligt täckt av vinsterna.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 79.456% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta37Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 37.
Correlation0.3175%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk7.87 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 7.87 SEK eller 5.856%.
VaR värdet beräknas till 7.87 SEK. Risken är därmed 5.856%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31