Axfood AB

Axfood AB

Verksamhet: 
Axfood är ett av de största börsnoterade bolagen i Norden inom dagligvaruhandel. Bolaget är specialiserat på detalj- och partihandel i Sverige. Företaget bedriver en rad dagligvarukedjor däribland Hemköp, Willys och PrisXtra. Axfood bedriver även partihandel genom Dagab och Axfood Närlivs. Huvudägare är Axel Johnson med cirka 50 procent av kapitalet.
Adress: 
Solnavägen 4
SE-107 69 STOCKHOLM
Sverige
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
AXFO
P/E-tal: 
19.3
Direktavkastning: 
4.50%
1 5 2
Agenda : 
2017-07-14
Rapporter Axfood
2017-10-19
Rapporter Axfood
Aktie: AXFOOD AB
ISIN: SE0006993770
Analysdatum: 2017-04-25
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2016-05-31.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2017-04-18.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-02-24
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-02-24 med kursen 138.20.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Marknaden är numera neutral men var tidigare (sedan 2017-03-17) i en negativ fas.
Aktien handlas nära sitt 40-dagars genomsnitt (räckvidd mellan +1.75% och -1.75% ). Innan detta (sedan 2017-03-17), låg aktien i en negativ trend. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 139.555.
4wk Rel Perf0.827%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativa prestanda är under de senaste fyra veckorna 0.827% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityLåg
Ligger i en låg riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketStarkt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
Aktien tenderar inte att följa vid en genomsnittlig indexsänkning runt -68.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 189%.
Mkt Cap in $bn3.3103Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses AXFOOD AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio0.8673.825% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 3.825% premie.
LT P/E17.266Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth10.312%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts6Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 6 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield4.655Utdelningen är inte tillräckligt täckt av vinsterna.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 80.374% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta37Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 37.
Correlation0.3309%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk13.30 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 13.30 SEK eller 9.613%.
VaR värdet beräknas till 13.30 SEK. Risken är därmed 9.613%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31