Axfood AB

Axfood AB

Tickerkod: 
AXFO
P/E-tal: 
24.6
Direktavkastning: 
3.90%
3 2
Agenda : 
2018-10-24
Rapporter Axfood
2019-02-05
Rapporter Axfood
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: AXFOOD AB
ISIN: SE0006993770
Analysdatum: 2018-07-17
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2018-06-08.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2018-06-19.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2018-05-18
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2018-05-18 med kursen 162.10.
Valuation RatingNågot övervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något övervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2018-04-24
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2018-04-24. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 166.853.
4wk Rel Perf11.937%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 11.937% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityLåg
Aktien är klassificerad i en låg riskzon sedan 2018-02-09.
Bear MarketStarkt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
Aktien tenderar inte att följa vid en genomsnittlig indexsänkning runt -79.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 173%.
Mkt Cap in $bn4.3829Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $2 & $8mrd, anses AXFOOD AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio0.72923.496% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 23.496% premie.
LT P/E22.388Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth12.173%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts6Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 6 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield4.143Utdelningen är inte tillräckligt täckt av vinsterna.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 92.753% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta58Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 58.
Correlation0.3197%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk19.25 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 19.25 SEK eller 0.10462%.
VaR värdet beräknas till 19.25 SEK. Risken är därmed 0.10462%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31