Autoliv Inc.

Autoliv Inc.

Verksamhet: 
Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med drygt 70 000 medarbetare i 27 länder. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm.
Adress: 
Box 703 81
SE-107 24 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.autoliv.com
Större ägare: 
 • Alecta
 • Swedbank Robur
 • AMF Pension
 • Nordea Investment Management
 • Henderson Investment Funds
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
ALIV-SDB
Ledning: 
 • Jan Carlson VD och koncernchef
 • Karin Eliasson
 • Steven Fredin
 • Thomas Jönsson
 • Johan Löfvenholm
 • Svante Mogefors
 • Lars Sjöbring
 • Mats Backman
 • Mikael Bratt
Styrelse: 
 • Jan Carlson Ordförande
 • Robert W. Alspaugh - Styrelsemedlem
 • Leif Johansson - Styrelsemedlem
 • David E. Kepler - Styrelsemedlem
 • Franz-Josef Kortüm - Styrelsemedlem
 • Xiaozhi Liu - Styrelsemedlem
 • James M. Ringler - Styrelsemedlem
 • Kazuhiko Sakamoto - Styrelsemedlem
 • Wolfgang Ziebart - Styrelsemedlem
P/E-tal: 
21.3
Direktavkastning: 
1.70%
8 3 5
Agenda : 
2018-04-27
Rapporter Autoliv
2018-05-22
Exklusive utdelning Autoliv
2018-07-20
Rapporter Autoliv
2018-10-26
Rapporter Autoliv
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: AUTOLIV SDB INCO.
ISIN: SE0000382335
Analysdatum: 2018-03-16
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-02-13.
Interest4/4
Väldigt starkt intresse sedan 2018-02-02.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2018-02-02
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2018-02-02 med kursen 1150.00.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2018-01-09
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2018-01-09. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 1149.412.
4wk Rel Perf5.842%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 5.842% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 153%.
Mkt Cap in $bn13.0598Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses AUTOLIV SDB INCO. vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.631 Kraftigt reducerad tillväxtförväntan baserat på en baseffekt.
Om förhållandet ligger högre än 1.6, tyder detta på att företaget i regel befinner sig i en baseffekt. I detta fallet är det förväntade PE (Pris-Vinst-Förhållande) en bättre indikation på kommande tillväxt än den procentuella tillväxtvärdet (LT Growth).
LT P/E11.567Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth16.859%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts5Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 5 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.003Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 23.172% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta76Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 76.
Correlation0.3353%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk193.81 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 193.81 SEK eller 0.15866%.
VaR värdet beräknas till 193.81 SEK. Risken är därmed 0.15866%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02