Autoliv Inc.

Autoliv Inc.

Verksamhet: 
Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med drygt 67 000 medarbetare i 27 länder. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm.
Adress: 
Box 703 81
SE-107 24 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.autoliv.com
Större ägare: 
 • Alecta
 • Swedbank Robur
 • AMF Pension
 • Nordea Investment Management
 • Henderson Investment Funds
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
ALIV-SDB
Ledning: 
 • Jan Carlson VD och koncernchef
 • Henrik Arrland
 • Karin Eliasson
 • Steven Fredin
 • Thomas Jönsson
 • Johan Löfvenholm
 • Svante Mogefors
 • Lars Sjöbring
 • Mats Backman
 • Mikael Bratt
Styrelse: 
 • Jan Carlson Ordförande
 • Robert W. Alspaugh - Styrelsemedlem
 • Aicha Evans - Styrelsemedlem
 • Leif Johansson - Styrelsemedlem
 • David E. Kepler - Styrelsemedlem
 • Franz-Josef Kortüm - Styrelsemedlem
 • Xiaozhi Liu - Styrelsemedlem
 • George A. Lorch - Styrelsemedlem
 • James M. Ringler - Styrelsemedlem
 • Kazuhiko Sakamoto - Styrelsemedlem
 • Wolfgang Ziebart - Styrelsemedlem
P/E-tal: 
16.7
Direktavkastning: 
2.30%
6 8 3
Agenda : 
2017-05-09
Stämmor Autoliv
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015

Nyheter

Aktie: AUTOLIV SDB INCO.
ISIN: SE0000382335
Analysdatum: 2017-02-21
Global EvaluationNeutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2016-12-20.
Stars1/4
Väldigt svagt intresse sedan 2017-02-07.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2017-02-07
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2017-02-07 med kursen 920.00.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech TrendNegativ marknad sedan 2017-02-03
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2017-02-03. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 994.469.
4wk Rel Perf-9.653% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -9.653% jämfört med DJ Stoxx 600.
Risk ZoneMedel
Aktien är sedan 2016-09-27 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 298%.
Mkt Cap in $bn9.3183Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses AUTOLIV SDB INCO. vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio0.8782.522% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 2.522% premie.
LT P/E13.912Det beräknade PE värdet för 2018
Det beräknade PE värdet för året 2018.
LT Growth9.752%Förväntad årlig tillväxt till 2018
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2018.
Avg. Nb analysts7Måttligt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 7 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.461Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 34.238% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta44Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 44.
Correlation0.2934%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk82.82 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 82.82 SEK eller 8.769%.
VaR värdet beräknas till 82.82 SEK. Risken är därmed 8.769%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02