Autoliv Inc.

Autoliv Inc.

Verksamhet: 
Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med drygt 70 000 medarbetare i 27 länder. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm.
Adress: 
Box 703 81
SE-107 24 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.autoliv.com
Större ägare: 
 • Alecta
 • Swedbank Robur
 • AMF Pension
 • Nordea Investment Management
 • Henderson Investment Funds
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
ALIV-SDB
Ledning: 
 • Jan Carlson VD och koncernchef
 • Karin Eliasson
 • Steven Fredin
 • Thomas Jönsson
 • Johan Löfvenholm
 • Svante Mogefors
 • Lars Sjöbring
 • Mats Backman
 • Mikael Bratt
Styrelse: 
 • Jan Carlson Ordförande
 • Robert W. Alspaugh - Styrelsemedlem
 • Leif Johansson - Styrelsemedlem
 • David E. Kepler - Styrelsemedlem
 • Franz-Josef Kortüm - Styrelsemedlem
 • Xiaozhi Liu - Styrelsemedlem
 • James M. Ringler - Styrelsemedlem
 • Kazuhiko Sakamoto - Styrelsemedlem
 • Wolfgang Ziebart - Styrelsemedlem
P/E-tal: 
21.3
Direktavkastning: 
1.90%
9 3 4
Agenda : 
2018-04-27
Rapporter Autoliv
2018-07-20
Rapporter Autoliv
2018-10-26
Rapporter Autoliv
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: AUTOLIV SDB INCO.
ISIN: SE0000382335
Analysdatum: 2017-12-15
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2017-09-08.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2017-12-12.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2017-12-12
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2017-12-12 med kursen 1087.00.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2017-09-15
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2017-09-15. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 1026.678.
4wk Rel Perf3.669%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 3.669% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 215%.
Mkt Cap in $bn10.9587Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses AUTOLIV SDB INCO. vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.536>40% Reducerad i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid en situation där förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) ärhögre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av >40% jämfört med det normala priset.
LT P/E13.126Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth18.034%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts7Måttligt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 7 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.131Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 27.965% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta75Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 75.
Correlation0.2621%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk128.87 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 128.87 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 128.87 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02