Autoliv Inc.

Autoliv Inc.

Verksamhet: 
Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med drygt 67 000 medarbetare i 27 länder. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm.
Adress: 
Box 703 81
SE-107 24 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.autoliv.com
Större ägare: 
 • Alecta
 • Swedbank Robur
 • AMF Pension
 • Nordea Investment Management
 • Henderson Investment Funds
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
ALIV-SDB
Ledning: 
 • Jan Carlson VD och koncernchef
 • Henrik Arrland
 • Karin Eliasson
 • Steven Fredin
 • Thomas Jönsson
 • Johan Löfvenholm
 • Svante Mogefors
 • Lars Sjöbring
 • Mats Backman
 • Mikael Bratt
Styrelse: 
 • Jan Carlson Ordförande
 • Robert W. Alspaugh - Styrelsemedlem
 • Aicha Evans - Styrelsemedlem
 • Leif Johansson - Styrelsemedlem
 • David E. Kepler - Styrelsemedlem
 • Franz-Josef Kortüm - Styrelsemedlem
 • Xiaozhi Liu - Styrelsemedlem
 • George A. Lorch - Styrelsemedlem
 • James M. Ringler - Styrelsemedlem
 • Kazuhiko Sakamoto - Styrelsemedlem
 • Wolfgang Ziebart - Styrelsemedlem
P/E-tal: 
16.0
Direktavkastning: 
2.40%
6 6 4
Agenda : 
2017-05-09
Stämmor Autoliv
2017-09-14
Kapitalmarknadsdag Autoliv
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015

Nyheter

Aktie: AUTOLIV SDB INCO.
ISIN: SE0000382335
Analysdatum: 2017-03-21
Global EvaluationNeutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-03-14.
Stars2/4
Svagt intresse sedan 2017-03-10.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-03-10
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-03-10 med kursen 935.00.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech TrendNegativ marknad sedan 2017-02-03
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2017-02-03. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 972.074.
4wk Rel Perf-5.270% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -5.270% jämfört med DJ Stoxx 600.
Risk ZoneMedel
Aktien är sedan 2016-09-27 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 306%.
Mkt Cap in $bn8.9177Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses AUTOLIV SDB INCO. vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.38635.045% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 35.045% jämfört med det normala priset.
LT P/E10.237Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth11.529%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts6Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 6 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.655Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 27.185% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta39Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 39.
Correlation0.2655%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk56.26 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 56.26 SEK eller 6.248%.
VaR värdet beräknas till 56.26 SEK. Risken är därmed 6.248%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02