Atrium Ljungberg AB

Atrium Ljungberg AB

Verksamhet: 
Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Vår huvudinriktning är handel och kontor, men våra levande stadsmiljöer rymmer också bostäder, kultur, service och lärande. Det är så vi skapar stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon. Vi finns där Sverige växer; Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Lika självklart som det är att bygga attraktiva platser för framtiden, lika självklart är det att skapa ett långsiktigt värde – för oss, för våra kunder och för samhället.
Adress: 
Box 4200
SE-131 04 NACKA
Sverige
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
ATRLJ B
P/E-tal: 
13.4
Direktavkastning: 
2.90%
1 5
Agenda : 
2017-07-12
Rapporter Atrium Ljungberg
2017-10-18
Rapporter Atrium Ljungberg
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015

Nyheter

Aktie: ATRIUM LJUNGBERG AB
ISIN: SE0000191827
Analysdatum: 2017-04-25
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2017-03-03.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2017-04-21.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-02-24
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-02-24 med kursen 146.00.
Valuation RatingNågot övervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något övervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2017-04-21
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2017-04-21. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 136.852.
4wk Rel Perf4.437%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 4.437% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityLåg
Ligger i en låg riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketStarkt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
Aktien tenderar inte att följa vid en genomsnittlig indexsänkning runt -80.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 257%.
Mkt Cap in $bn2.2167Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses ATRIUM LJUNGBERG AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio0.9262.819% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 2.819% jämfört med det normala priset.
LT P/E14.871Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth10.570%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts5Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 5 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.202Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 47.617% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta47Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 47.
Correlation0.3000%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk23.09 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 23.09 SEK eller 15.814%.
VaR värdet beräknas till 23.09 SEK. Risken är därmed 15.814%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2008-07-232008-07-23