Atrium Ljungberg AB

Atrium Ljungberg AB

Tickerkod: 
ATRLJ B
P/E-tal: 
11.7
Direktavkastning: 
3.30%
2 3
Agenda : 
2018-10-19
Rapporter Atrium Ljungberg
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon DELÅRSRAPPORT 2018

Nyheter

Aktie: ATRIUM LJUNGBERG AB
ISIN: SE0000191827
Analysdatum: 2018-07-17
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2018-07-10.
Interest4/4
Väldigt starkt intresse sedan 2018-06-12.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2018-06-12
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2018-06-12 med kursen 140.00.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2018-04-13
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2018-04-13. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 140.699.
4wk Rel Perf6.417%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 6.417% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 148%.
Mkt Cap in $bn2.2614Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $2 & $8mrd, anses ATRIUM LJUNGBERG AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio0.9919.142% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 9.142% jämfört med det normala priset.
LT P/E13.762Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth10.058%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts5Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 5 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.574Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 49.184% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta76Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 76.
Correlation0.4845%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4845% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk17.97 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 17.97 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 17.97 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2008-07-232008-07-23