Atrium Ljungberg AB

Atrium Ljungberg AB

Verksamhet: 
Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Vår huvudinriktning är handel och kontor, men våra levande stadsmiljöer rymmer också bostäder, kultur, service och lärande. Det är så vi skapar stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon. Vi finns där Sverige växer; Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Lika självklart som det är att bygga attraktiva platser för framtiden, lika självklart är det att skapa ett långsiktigt värde – för oss, för våra kunder och för samhället.
Adress: 
Box 4200
SE-131 04 NACKA
Sverige
Hemsida: 
http://www.atriumljungberg.se
Större ägare: 
 • Konsumentföreningen Stockholm
 • Familjen Ljungberg
 • Familjen Holmström
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
ATRLJ B
Ledning: 
 • Ingalill Berglund VD
 • Annika Ånäs CFO, tf VD
 • Mattias Celinder Affärsområdeschef Handel
 • Micael Averborg Affärsområdeschef Transaktion och marknad
 • Angela Berg Affärsområdeschef Projekt
 • Linus Kjellberg Affärsutvecklingschef
 • Helena Martini HR-chef
Styrelse: 
 • Johan Ljungberg - Styrelseordförande
 • Sune Dahlqvist - Styrelseledamot
 • Simon de Château - Styrelseledamot
 • Hanna Graflund Sleyman - Styrelseledamot
 • Anna Hallberg - Styrelseledamot
 • Erik Langby - Styrelseledamot
P/E-tal: 
6.2
Direktavkastning: 
3.20%
4 2
Agenda : 
2018-02-16
Rapporter Atrium Ljungberg
2018-03-28
Stämmor Atrium Ljungberg
2018-04-20
Rapporter Atrium Ljungberg
2018-07-11
Rapporter Atrium Ljungberg
2018-10-19
Rapporter Atrium Ljungberg
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: ATRIUM LJUNGBERG AB
ISIN: SE0000191827
Analysdatum: 2017-12-15
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-06-23.
Interest1/4
Väldigt svagt intresse sedan 2017-10-31.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2017-10-31
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2017-10-31 med kursen 138.80.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Marknaden är numera neutral men var tidigare (sedan 2017-10-24) i en negativ fas.
Aktien handlas nära sitt 40-dagars genomsnitt (räckvidd mellan +1.75% och -1.75% ). Innan detta (sedan 2017-10-24), låg aktien i en negativ trend. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 137.332.
4wk Rel Perf-0.361%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativa prestanda är under de senaste fyra veckorna -0.361% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-06-23 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 173%.
Mkt Cap in $bn2.1277Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses ATRIUM LJUNGBERG AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio0.73522.377% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 22.377% premie.
LT P/E16.356Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth8.718%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts5Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 5 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.311Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 54.153% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta65Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 65.
Correlation0.3599%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk18.44 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 18.44 SEK eller 0.13591%.
VaR värdet beräknas till 18.44 SEK. Risken är därmed 0.13591%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2008-07-232008-07-23