Atlas Copco AB

Atlas Copco AB

Verksamhet: 
Atlas Copco är ett av de ledande svenska verkstadsbolagen. Bolaget säljer luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Verksamheten omfattar även uthyrning och eftermarknad.
Adress: 
Sickla Industriväg 3
SE-105 23 STOCKHOLM
Sverige
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
ATCO
P/E-tal: 
22.8
Direktavkastning: 
2.30%
8 15 3
Agenda : 
2017-04-27
Exklusive utdelning Atlas Copco
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014

Nyheter

Aktie: ATLAS COPCO AB
ISIN: SE0006886750
Analysdatum: 2017-03-21
Global EvaluationNeutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-02-03.
Stars3/4
Starkt intresse sedan 2016-12-09.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2016-10-21
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2016-10-21 med kursen 273.40.
Valuation RatingNågot övervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något övervärderad.
MT Tech TrendPositiv marknadstrend sedan 2016-07-01
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2016-07-01. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 289.838.
4wk Rel Perf1.070%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 1.070% jämfört med DJ Stoxx 600.
Risk ZoneMedel
Aktien är sedan 2017-02-03 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 127%.
Mkt Cap in $bn40.8993Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ATLAS COPCO AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.01211.033% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 11.033% jämfört med det normala priset.
LT P/E16.527Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth14.104%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts21Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 21 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.615Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 43.213% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta85Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 85.
Correlation0.5760%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.5760% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk39.93 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 39.93 SEK eller 13.203%.
VaR värdet beräknas till 39.93 SEK. Risken är därmed 13.203%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02