Atlas Copco AB

Atlas Copco AB

Verksamhet: 
Atlas Copco är ett av de ledande svenska verkstadsbolagen. Bolaget säljer luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Verksamheten omfattar även uthyrning och eftermarknad.
Adress: 
Sickla Industriväg 3
SE-105 23 STOCKHOLM
Sverige
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
ATCO
P/E-tal: 
23.6
Direktavkastning: 
2.20%
7 14 4
Agenda : 
2017-07-17
Rapporter Atlas Copco
2017-10-18
Rapporter Atlas Copco
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014

Nyheter

Aktie: ATLAS COPCO AB
ISIN: SE0006886750
Analysdatum: 2017-04-25
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-02-03.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2016-12-09.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2017-04-18
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2017-04-18 med kursen 312.10.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2016-07-01
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2016-07-01. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 303.558.
4wk Rel Perf3.697%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 3.697% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-02-03 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 130%.
Mkt Cap in $bn44.4663Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ATLAS COPCO AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio0.8792.337% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 2.337% premie.
LT P/E20.603Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth15.886%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts24Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 24 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.234Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 46.021% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta86Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 86.
Correlation0.6026%Stark korrelation med DJ Stoxx 600
0.6026% av aktieförändringar förklaras av indexvariationer.
Value at Risk51.55 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 51.55 SEK eller 15.712%.
VaR värdet beräknas till 51.55 SEK. Risken är därmed 15.712%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02