AstraZeneca AB

AstraZeneca AB

Verksamhet: 
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl/metabolism, andningsvägar/inflammation/autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com eller följ oss på twitter. Https:/twitter.com/AstraZenecaSE
Adress: 
Astraallén
SE-151 85 SÖDERTÄLJE
Sverige
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
AZN
P/E-tal: 
41.5
Direktavkastning: 
4.50%
10 4 1
Agenda : 
2017-04-27
Rapporter Astra Zeneca
2017-07-27
Rapporter Astra Zeneca
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015

Nyheter

Aktie: ASTRAZENECA PLC.
ISIN: GB0009895292
Analysdatum: 2017-03-21
Global EvaluationPositiv
Aktien anses ligga i en positiv zon sedan 2017-02-10.
Stars4/4
Väldigt starkt intresse sedan 2017-02-21.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-01-17
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-01-17 med kursen 4530.50.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech TrendPositiv marknadstrend sedan 2017-02-10
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2017-02-10. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 4561.472.
4wk Rel Perf5.190%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 5.190% jämfört med DJ Stoxx 600.
Risk ZoneLåg
Aktien är klassificerad i en låg riskzon sedan 2016-06-24.
Bear MarketStarkt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
Aktien tenderar inte att följa vid en genomsnittlig indexsänkning runt -73.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 209%.
Mkt Cap in $bn76.2171Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ASTRAZENECA PLC. vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.05314.498% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 14.498% jämfört med det normala priset.
LT P/E12.816Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth8.748%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts33Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 33 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield4.743Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 60.785% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta49Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 49.
Correlation0.3078%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk742.61 GBpPå medellång sikt uppskattas VaR till 742.61 GBp eller 15.386%.
VaR värdet beräknas till 742.61 GBp. Risken är därmed 15.386%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02