AstraZeneca AB

AstraZeneca AB

Tickerkod: 
AZN
P/E-tal: 
30.5
Direktavkastning: 
4.00%
6 3 1
Agenda : 
2018-07-26
Rapporter Astra Zeneca
2018-11-08
Rapporter Astra Zeneca
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: ASTRAZENECA PLC.
ISIN: GB0009895292
Analysdatum: 2018-03-16
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2018-03-16.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2018-03-16.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2018-02-06
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2018-02-06 med kursen 4728.50.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Marknaden är numera neutral men var tidigare (sedan 2018-02-06) i en negativ fas.
Aktien handlas nära sitt 40-dagars genomsnitt (räckvidd mellan +1.75% och -1.75% ). Innan detta (sedan 2018-02-06), låg aktien i en negativ trend. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 4934.422.
4wk Rel Perf3.452%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 3.452% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-06-27 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 171%.
Mkt Cap in $bn85.7940Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ASTRAZENECA PLC. vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.17523.384% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 23.384% jämfört med det normala priset.
LT P/E13.643Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth11.743%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts31Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 31 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield4.284Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 58.444% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta81Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 81.
Correlation0.3588%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk584.53 GBpPå medellång sikt uppskattas VaR till 584.53 GBp eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 584.53 GBp. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02