AstraZeneca AB

AstraZeneca AB

Tickerkod: 
AZN
P/E-tal: 
42.9
Direktavkastning: 
3.60%
5 4 1
Agenda : 
2018-07-26
Rapporter Astra Zeneca
2018-11-08
Rapporter Astra Zeneca
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: ASTRAZENECA PLC.
ISIN: GB0009895292
Analysdatum: 2018-07-17
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2018-03-16.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2018-06-22.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2018-07-13
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2018-07-13 med kursen 5502.00.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2018-04-06
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2018-04-06. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 5193.706.
4wk Rel Perf3.897%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 3.897% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 153%.
Mkt Cap in $bn92.5313Large-cap
Med ett börsvärde av >$8mrd, anses ASTRAZENECA PLC. vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.15422.032% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 22.032% jämfört med det normala priset.
LT P/E15.943Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth14.704%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts28Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 28 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.699Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 58.976% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta77Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 77.
Correlation0.3926%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk666.68 GBpPå medellång sikt uppskattas VaR till 666.68 GBp eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 666.68 GBp. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02