AstraZeneca AB

AstraZeneca AB

Tickerkod: 
AZN
P/E-tal: 
38.7
Direktavkastning: 
3.70%
7 3 2
Agenda : 
2018-07-26
Rapporter Astra Zeneca
2018-11-08
Rapporter Astra Zeneca
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: ASTRAZENECA PLC.
ISIN: GB0009895292
Analysdatum: 2018-05-18
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2018-03-16.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2018-04-17.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2018-04-17
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2018-04-17 med kursen 4927.00.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2018-04-06
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2018-04-06. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 4969.131.
4wk Rel Perf2.215%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 2.215% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-06-27 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 158%.
Mkt Cap in $bn89.4497Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ASTRAZENECA PLC. vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.17223.215% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 23.215% jämfört med det normala priset.
LT P/E14.922Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth13.579%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts31Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 31 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.911Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 58.354% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta78Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 78.
Correlation0.3960%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk629.44 GBpPå medellång sikt uppskattas VaR till 629.44 GBp eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 629.44 GBp. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02