Arctic Paper S.A.

Arctic Paper S.A.

Verksamhet: 
Arctic Paper härstammar ursprungligen från den svenska Trebruk-koncernen, grundad 1990 med bland annat Munkedals som ett av bruken. Över tiden har Arctic Paper expanderat geografiskt till att bli den näst största europeiska tillverkaren av bokpapper och en av Europas ledande tillverkare av grafiskt finpapper.
Adress: 
Arctic Paper S.A.
SE-401 26 GÖTEBORG
Sverige
Lista: 
Small Cap
Tickerkod: 
ARP
Agenda : 
2017-08-28
Rapporter Arctic Paper
2017-11-13
Rapporter Arctic Paper