Anoto Group AB

Anoto Group AB

Verksamhet: 
Anoto group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och finans, transport och logistik, samt utbildning.
Adress: 
Anoto Group AB
SE-227 22 LUND
Sverige
Lista: 
Small Cap
Tickerkod: 
ANOT
Agenda : 
2017-06-30
Stämmor Anoto